ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ ДЛЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ"

 1. Рукопис статті для оприлюднення подається до редакції збірника наукових праць «Сільськогосподарські машини» (в письмовому вигляді - за поштовою адресою: 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, кафедра аграрної інженерії, каб. 359), або на електронну адресу збірника: e-mail: lab-amb@ukr.net.
 2. Електронний варіант статті повинен бути ідентичним з паперовим варіантом. Рукопис на кожній сторінці має бути підписаний співавторами.
 3. Оформлення статті (матеріалів) має відповідати вимогам, представленим на сайті журналу за адресою: http://agrmash.info у розділі «Вимоги до матеріалів». Ця ж інформація дублюється у кожному друкованому примірнику журналу.
 4. До рукопису додаються відомості про авторів двома мовами (українською та англійською) та вказується назва спеціальності, за якою подається стаття.
 5. У випадку, якщо рукопис не відповідає вимогам щодо оформлення та подання публікацій для оприлюднення у збірнику наукових праць «Сільськогосподарські машини», стаття до розгляду не приймається.
 6. Усі наукові статті (матеріали), що надходять до редакції журналу «Сільськогосподарські машини» підлягають обов’язковому рецензуванню, з метою їх експертної оцінки.
 7. Редакція збірника встановлює відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляє її на перший розгляд головному редактору, який визначає наукову цінність рукопису і призначає рецензента–фахівця, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію або компетенцію. Рецензування статей здійснюється членами редакційної колегії та визнаними фахівцями з тематики рецензованої статті.
 8. Термін рецензування – 4 тижні.
 9. Рецензування подвійне (сліпе) (double-blind peer review), тобто автор і рецензент незалежні один від одного.
 10. Якщо в рецензії містяться рекомендації щодо виправлення і доопрацювання статті, відповідальний секретар журналу направляє автору текст рецензії з пропозицією врахувати їх при підготовці нового варіанту статті або аргументовано (частково або повністю) їх спростувати. Доопрацьована автором стаття повторно направляється на рецензування.
 11. Якщо у автора і рецензента виникли нерозв’язні суперечності щодо статті, або рецензент зробив негативний висновок, редколегія приймає рішення про відправку статті іншому рецензенту, або погоджується з рішенням рецензента.
 12. Стаття, що не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.
 13. Редакція журналу направляє авторам представлених статей (матеріалів) копії рецензій або мотивовану відмову.
 14. Після прийняття редколегією журналу рішення про допущення статті до публікації відповідальний секретар редакції інформує про це автора і вказує терміни опублікування.
 15. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією, виходячи з обґрунтованості роботи і відповідності її тематиці журналу.
 16. Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу.