Поточний номер

Рік заснування - 1995р.

Програмні цілі - науково-практичні проблеми сільськогосподарського виробництва.

Мова видання: українська, англійська та російська.

Засновник - Луцький національний технічний університет.

ISSN: 2307-1699

Збірник розрахований на наукових працівників, здобувачів вченого ступеня, спеціалістів у агропромисловому виробництві.

Збірник входить до друкованих періодичних видань, що включені до Переліку наукових фахових видань України. Категорія «Б». (наказ Міністерства освіти і науки України №409 від 17.03.2020 )

Свідоцтво про держреєстрацію КВ №15902–4374 ПР від 13.11.2009 р.

Адреса редакції:43018, Волинська область, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, ауд. 360, тел. (0332) 74-61-32. e-mail: lab-amb@ukr.net


ОГОЛОШЕННЯ

Шановні колеги!

Нагадуємо Вам, що редакційна колегія збірника наукових статей «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ» проводить набір матеріалів у черговий номер .

Статті приймаються в електронному вигляді – e-mail: lab-amb@ukr.net , в письмовому вигляді - за поштовою адресою: 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, кафедра аграрної інженерії (каб. 359).

Матеріали повинні відповідати вимогам, що висуваються до фахових видань.

Copyright © Луцький національний технічний університет, 2019