ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗБІРНИК

Рік заснування: 1995
Проблематика: Проблеми сільськогосподарського виробництва
ISSN: 2307-1699
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15902–4374 ПР від 13.11.2009 р.
Фахова реєстрація у ВАК України: Збірник входить до „Переліку наукових фахових видань України…”. Галузь наук – технічні.(Постанова президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1–05/1)
Галузь науки: Tехнічні
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: Українська, російська та англійська
Засновник: Луцький національний технічний університет
Відповідальний редактор: д.т.н., проф., Хайліс Гедаль Абрамович
Заступники редактора: д.т.н., проф.,Дідух Володимир Федорович
Відповідальний секретар: к.т.н., доц., Цизь Ігор Євгенович
Члени редколегії : д.т.н., проф., Савчук Петро Петрович; Ph. D. Eng. (INMA, Румунія) Владут Валентин; д.т.н., проф., Гевко Богдан Матвійович; к.т.н., доц., Кірчук Руслан Васильович; д.т.н., проф., Ковбаса Володимир Петрович; д.т.н., проф., (Польща) Красовський Євгеній; д.т.н., доц., Кузьмінський Роман Данилович; д.т.н., проф., Налобіна Олена Олександрівна; д.т.н., проф., Пустюльга Сергій Іванович; д.т.н., доц., Ріпецький Євген Йосипович; д.т.н., проф., Рогатинський Роман Михайлович; д.т.н., проф., Сало Василь Михайлович; к.т.н., доц., Толстушко Микола Миколайович; д.т.н., проф., Шваб’юк Василь Іванович; д.с-г.н., проф., Шевчук Михайло Йосипович; д.т.н., с.н.с., Шейченко Віктор Олександрович; к.т.н., доц., Юхимчук Сергій Федорович.
Адреса редакції: 43018, Волинська область, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, ауд. 360, тел. (0332) 74-61-32.