РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗБІРНИКА "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ"

Відповідальний редактор:   д.т.н., проф., професор кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК Луцького національного технічного університету Хайліс Гедаль Абрамович
Заступник відповідального редактора:   д.т.н., проф.,професор кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК Луцького національного технічного університету Дідух Володимир Федорович
Ректор ЛНТУ:   д.т.н., проф., ректор Луцького національного технічного університету Савчук Петро Петрович
Відповідальний секретар:  к.т.н., доц., завідувач кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК Луцького національного технічного університету Цизь Ігор Євгенович

Члени редколегії:

Ph. D. Eng. науковий директор національного інституту проектування машин та обладнання для сільського господарства і харчової промисловості (INMA, Румунія) Владут Валентин;

д.т.н., проф., завідувач кафедри технології машинобудування та автомобілів Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя Гевко Богдан Матвійович;

к.т.н., доц., доцент кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК Луцького національного технічного університету Кірчук Руслан Васильович;

д.т.н., проф., професор кафедри тракторів та автомобілів національного університету біоресурсів і природокористування України Ковбаса Володимир Петрович;

д.т.н., проф., керівник комісії механізації рільництва та енергетики Люблінського відділення Польської академії наук Красовський Євгеній;

д.т.н., доц., завідувач кафедри експлуатації та технічного сервісу машин ім. професора Семковича О.Д. Львівського національного аграрного університету Кузьмінський Роман Данилович;

д.т.н., проф., професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин та обладнання національного університету водного господарства та природокористування Налобіна Олена Олександрівна;

д.т.н., проф., декан машинобудівного факультету Луцького національного технічного університету Пустюльга Сергій Іванович;

д.т.н., доц., професор кафедри інженерної геодезії Івано-Франківського національногог технічного університету нафти і газу Ріпецький Євген Йосипович;

д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя Рогатинський Роман Михайлович;

д.т.н., проф., декан факультету сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського національного технічного університету Сало Василь Михайлович;

к.т.н., доц., доцент кафедри обладнання лісового комплексу та теорії механізмів машин Луцького національного технічного університету Толстушко Микола Миколайович;

д.т.н., проф., професор кафедри технічної механіки Луцького національного технічного університету Шваб’юк Василь Іванович;

д.с-г.н., проф., зав. кафедрою ботаніки і садово-паркового господарства Східноєвропейського національного університету Шевчук Михайло Йосипович;

д.т.н., с.н.с., завідувач відділу перспективних технологій і технічних засобів для збирання, обробки і зберігання зернових і олійних культур ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Шейченко Віктор Олександрович;

к.т.н., доц., доцент кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК Луцького національного технічного університету Юхимчук Сергій Федорович.