ПОЛІТИКА, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАСРЬКІ МАШИНИ"

Збірник наукових праць «Сільськогосподарські машини» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями.

Збірник наукових праць «Сільськогосподарські машини» заснований у 1995р. і є виданням з відкритим доступом. Це означає що весь його зміст перебуває у вільному доступі для користувача або його установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у цьому журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає визначенню BOAI (Budapest Open Access Initiative) щодо відкритого доступу.

Автор несе всю повноту відповідальності за зміст надрукованої статті та достовірність наведених в ній результатів та розрахунків.

Метою збірника є сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень провідних вчених, аспірантів, докторантів та пошукувачів наукових ступенів і вчених звань. Публікуються результати наукових досліджень, оглядові статті та дискусійні матеріали в галузях знань пов’язаних з агропромисловим комплексом. Журнал розраховано на спеціалістів в галузі, викладачів закладів вищої освіти та наукових установ. Наукові праці, що публікуються в журналі «Сільськогосподарські машини» поширюються серед підприємств і організацій аграрного напрямку з метою підвищення ефективності виробництва і конкурентоспроможності аграрної продукції, використання нових наукових розробок, удосконалення рівня кваліфікації працівників АПК України.