ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПОДАНІ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ"

 1. Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.
 2. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).
 3. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics)і бути об'єктивними та неупередженими.
 4. У рецензії висвітлюються такі питання:
 5. До рецензування допускаються наукові статті оформлені відповідно до вимог та ті, які пройшли первинний контроль у редакції.
 6. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові для доопрацювання.
 7. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається відповідальному секретарю.
 8. Відповідальний секретар надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).
 9. Закодована стаття надсилається електронною поштою члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок за темою статті та зовнішньому рецензентові.
 10. До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні науковці, що мають наукові праці за проблемою, заявленою у статті. Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.Зовнішній рецензент вибирається випадково за умови його згоди.
 11. Член редколегії та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють форму і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.
 12. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою відповідальному секретареві.
 13. Остаточне рішення щодо статті приймається на засіданні редакції журналу. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.
 14. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.
 15. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.
 16. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.
 17. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.
 18. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.