СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ Збірник наукових статей №19 2009р. • Бодак В.І. Деякі аспекти використання енергії вітру
 • Бодак В.І. Обґрунтування параметрів конічної забірної частини шнекового насосу
 • Василюк В.І. Пристрій для дослідження опору плющенню вороху льону
 • Войтович В.В., Усенко М.В. Визначення зміщення розсадосадильного агрегату при роботі на схилах з рівним мікрорельєфом
 • Гайдучок В.М., Затхей Б.І., Шолудько П.В. Машина для внесення органіки з вертикальними робочими органами
 • Гевко Б.М., Ляшук О.Л. Дослідження лінійних коливань канатної системи під час завантаження
 • Грабовець В.В. Теоретичне дослідження процесу відділення вологи з озерного сапропелю у гвинтовому пресі
 • Дідух В.Ф., Бабарика С.Ф., Ляшук О.Л., Гевко І.Б. Математична модель коливань шнека робочого органу машини для розкидання добрив
 • Дударєв І.М. Технології збирання льону-довгунця
 • Дударєв І.М., Матвійчук М.П. Обґрунтування конструкції сушарки костриці льону
 • Дударєв І.М., Мордик М.В. Обґрунтування конструкції сушарки насіння льону олійного
 • Здолбіцька Н.В., Делявський М.В. Матричний метод розрахунку плит на пружній основі Вінклера
 • Ковбаса В.П., Ярошенко В.В. Розподіл напружень у сипкому середовищі обмеженому стінками споруди силосного типу
 • Коропченко С.П., Гілязетдінов Р.Н. Аналіз сфер використання продукції льону та конопель
 • Костюнік Р.Є., Пуць В.С. Визначення впливу кількості ударів підбійки на розтягнутість стрічки льону
 • Ліннік А.Ю. Розробка конструкції гичкозбиральної машини
 • Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О. Методика синтезу оптимальних режимів руху механізмів і машин прямими варіаційними методами
 • Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В., Шимко Л.С. Моделювання у задачах транспорту гранульованих вологих сільськогосподарських матеріалів
 • Мєшков Ю.Е., Мешкова-Кравченко Н.В. Ресурсна стратегія та її роль в забезпеченні конкурентноздатності підприємства
 • Макаєв В.І., Коропченко С.П., Василюк В.І. Нетрадиційні технології вирощування льону-довгунця та використання волокнистої продукції
 • Налобіна О.О., Нікольчук С.С., Макаєв В.І. Ефективність обертання льонотрести
 • Налобіна О.О., Мартинюк В.Л. Системний аналіз процесу вирощування та збирання картоплі
 • Поліщук Л.М. Про розрахунок сили тиску на стебла в рівчаку затискного транспортера льонокомбайна
 • Примаков О.А., Макаєв В. І. Про приготування конопляної трести. без застосування спеціальних машин
 • Рудик Л.О. Єрмоленко В.О. Оцінка ефективності використання біоконверсних комплексів
 • Степанчук С.П., Пилипчук М.І. Дослідження жорсткості полотна стрічкової пилки
 • Тараймович І.В. Шляхи зниження енергетичних витрат в процесі обробки вороху льону-довгунця
 • Тараймович І.В., Дужук Р.В. Визначення вмісту волокна в стеблах льону олійного, вирощеного в умовах західного полісся
 • Філін О.Ю. Дослідження руху робочого органу ворушили
 • Хайлис Г. А. К теории теребления стеблей льнотеребильным аппаратом с поперечными ручьями
 • Хайліс Г.А., Шейченко В.О. Про підтягування стеблової стрічки льону по землі при її підбиранні
 • Шовкомуд О.В. Визначення сили впливу притискаючого пристрою на стебла стрічки льону
 • Аннотації