СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ. Збірник наукових статей. Випуск 21. Том1. 2011 р. • Артьомов М.П. Дослідження метода парціальних прискорень для контролю руху мобільних сільськогосподарських агрегатів
 • Бабарика С.Ф., Русаков Д.С., Суховецький А.С. Механізовані технології внесення органічних добрив на основі сапропелю
 • Бойко А.І., Савченко В.М., Куликівський В.Л. Визначення зусиль, що діють на периферійну частину витка шнека
 • Борис А.М. Обгрунтування раціонального діапазону колірного зрізу гички цукрових буряків
 • Боць І.В. Напрямки використання соломи
 • Буря О.І., Армашов Ю.В., Рула І.В. Перспективи використання деталей із вуглепластиків в парах тертя гідрооб'ємних передач
 • Гевко Б.М., Комар Р.В., Любачівський Р.О., Романовська Л.М. Конструктивно-технологічні методи підвищення надійності приводів гвинтових змішувачів
 • Гевко Б.М., Ляшук О.Л., Скиба О.П., Саранчук Л.І. Технологічні особливості проектування і виготовлення затискних гвинтових пружин
 • Герасимчук Г.А., Барановський В.М., Паньків М.Р. Експериментальні дослідження секундних подач складових компонента домішок коренеплодів
 • Головач І.В.,. Березовий М.Г., Солтисюк В.І. Теоретичне дослідження гичкорізального апарату роторного типу
 • Горовий М-В. До питання про регенерацію відпрацьованих масел
 • Гунько Ю.Л., Голюк В.О. Дослідження автоматизованої випарної установки цукрового виробництва
 • Гунько Ю.Л., Лінник О.В. Вдосконалення автоматизованих фільтрувальних апаратів цукрового виробництва
 • Гусев А.П., Павлова І.О., Приймак О.В. Аналіз конструктивних властивостей корпусних деталей за показниками кількісної оцінки
 • Гуцол О.П., Ковбаса В.П., Соломка В.О. Обґрунтування швидкісного режиму переміщення машинно-тракторного агрегату
 • Дідух В.Ф., Мошеров Ю.М. Визначення основних кінематичних параметрів гранули кулястої форми
 • В.Ф. Дідух, Хлопецький Р.А. Вибір методу розрахунку процесу різання середнього шару сапропелю
 • Дерев'янко Д.А. Шляхи покращення якісних показників зерна
 • Дударєв І.М., Хомич А.В. Обґрунтування конструктивних параметрів пристрою для обмолочування стрічки льону
 • Заїка П.М., Бакум М.В., Михайлов А.Д., Козій О.Б. Сепарація насіння льону на вібраційних сепараторах
 • 3ахарчук В.І., Захарчук О.В.,Коновалюк А.О. Використання біогазу в якості моторного палива для сільськогосподарської техніки
 • Ільченко В.Ю., Деркач О.Д., Нагієва Н.О. Дослідження пристосованості конструкції культиваторів до операцій ТО і зберігання
 • Карток В.М. Вплив фізико-хімічних факторів на ефективність сепарування молока
 • Кобець А.С., Нагієва Н.О. Покращення якісних показників відцентрових розкидачів
 • Кобець А.С., Науменко М.М., Сокол С.П. Дослідження вібрації копача типу «скоба» при викопуванні коренеплодів
 • Кобець А.С., Пугач А.М. Вплив елементів локального зміцнення на якісні показники роботи стрілчастих лап
 • Ковбаса В.П., Деркач О.П., Соломка В.О., Ямков О.В. До питання класифікації зернозбиральних комбайнів
 • Ковбаса В.П., Соломка О.В. Аналіз переміщення зернини по поверхні, що вібрує
 • Колодійчук А.А. Вплив різних факторів на енергетичні показники в шарнірах гусениць тракторів
 • Костяна О.Ю., Ловейкін В.С. Математична модель динаміки руху скребкового конвеєра
 • Кравчук В.І., Любченко С.Є. Інтегрована система технологій керованого землеробства
 • Крисак Ф.М., Панасюк С.Г., Дідух В.Ф. Конструктивні особливості машин для миття плодово-ягідної продукції
 • Кузьміна Т.О., Бабіч С.С., Бобирь С.В. Проблеми використання та зберігання соломи льону олійного в Україні та за кордоном
 • Кузьмінський Р. Д, Василькевич В.О. Визначення коефіцієнта тертя насіння олійного льону по сталевих поверхнях різної шорсткості
 • Кузьмінський Р.Д., Соколовський О.Р. Алгоритм проектування технологічних процесів, які виконують на стаціонарних постах
 • Лімонт А.С. Умови раціонального використання машинних агрегатів на збиранні льонотрести
 • Аннотації