СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ. Збірник наукових статей. Випуск 21. Том2. 2011 р. • Овсянніков С.І., Біланін В.С. Методи та обладнання для підготовки насіння сосни звичайної
 • Островська А.В., Кузьміна Т.О. Аналіз методів отримання целюлози з льону олійного
 • Пастушенко СІ., Огієнко М.М. Оцінка економічної ефективності комплексу машин для доробки технологічної насіннєвої маси дині та огірка
 • Попко В.Й., Цизь І.Є. Продуктивність туковисіваючого апарата лопатевого типу
 • Попович П.В., Бабій А.В., Хомик Н.І., Дутка А. Оцінка надійності машин для хімічного захисту в рослинництві
 • Приймак Т.М. Статистичний аналіз погодних умов у період збирання льону-довгунця для Волинської області
 • Рибак Т.І., Попович П.В., Сікорський С.П. Аналітичні залежності взаємодії твердих органічних добрив з вертикальними робочими органами розкидачів
 • Русаков Д.С. , Попов О.Б. Дослідження утворення частинок органо-мінеральних добрив (ОМД)
 • Сай В.А., Кузьміна Т.О. Дослідження згилу стебел соломи і трести льону олійного
 • Сало В.М., Лузан О.Р., Гончарова С.Я., Лузан П.Г., Обґрунтування форми стеблепідіймача сошника для прямої сівби зернових культур
 • Сафонова О.М., Разборська О.О. Вплив інтенсивної водно-теплової обробки на борошномельні властивості зерна пшениці
 • Сацюк В.В. Модель частинки із приведеними параметрами, що враховує силу зчеплення частинок
 • Сидорчук О.В., Українець В.А., Луб П.М., Грабовець В.В. Агрометеорологічні причини адаптивностіі технологічних систем із удобрення, підготовки ґрунту та сівби культур
 • Сіренко В.Ф., Жабко А.І. Теоретичне обґрунтування процесу перерізання стебел сільськогосподарських культур з врахуванням згинальних напружень
 • Соболев О.А., Клевцов К.М., Соболева Л.О. Одержання нових видів продукції з відходів виробництва луб'яних культур
 • Соломінцева Л., Момотюк Р. Класифікація процесів ремонту і технічного обслуговування лісопильного та деревообробного устаткування
 • Сукач О.М. Фрикційні властивості насіння розторопші плямистої
 • Тараймович І.В., Місірук М.Ю. Підвищення ефективності процесу сепарації зерна
 • Тарасенко О.П., Герук С.М. Пустовіт С.В. Методика визначення зусилля і деформації руйнування зерна
 • Тарасюк В.В., Дідух В.Ф., Тараймович І.В. Визначення інтенсивності зневоднення частинок ОМД на етапі формування гранул
 • Тищенко Л.Н., Ольшанский В.П., Ольшанский С.В. Расчет потоков сепарируемой зерновой смеси в цилиндрическом виброрешете
 • Усенко М.В. Дослідженя роботи борони гнучкої з приводом від колеса
 • Фабричнікова І.А. Зношення ножів при різанні коренеплоду цукрового буряка
 • Хайліс Г. А., Хопта 3.0. Дослідження взаємодії пальців розпушувача з стеблами льону
 • Хомич С.М., Цизь І.Є., Артинюк С.Б. Фізична модель пневматичного пристрою (ерліфта) для добування сапропелю
 • Цизь І.Є., Поліщук М.М. Дослідження процесу поглинання вологи сапропелю різкою соломи
 • Цизь І.Є. Спетрук І.О.. Озінович І.Л. Машина для активування гумінових речовин сапропелю та їх локального внесення в ґрунт
 • Цикалюк Ю.О., Юхимчук С.Ф. Дослідження умов запуску двигуна внутрішнього згорання
 • Шаповалов В.І., Дейнека І.Г., Нежинський ЯЛ. Польові дослідження втрат зерна за зернозбиральними комбайнами
 • Швайко В.М., Ковбаса В.П., Соломка В.О., Ямков О.В. Розрахунок металополімерних підшипників ковзання з врахуванням фізичної нелінійності конструкційних антифрикційних пластмас
 • Шведик М.С. Аналіз робочого процесу зсування ґрунту котком
 • Шведик М.С. Класифікація методів проектування і алгоритм їх практичного застосування в процесі розробки сільськогосподарських машин
 • Шевчук В.В. Дослідження механіко-технологічних властивостей насіння олійних культур
 • Шевчук Р.С., Крупич Р.О. Ручний віброударний струшувач плодів
 • Шинкарик М.М., Закалов О.В., Бортник А.І. Ефективність робочих органів кутера періодичної дії
 • Шубіна Л.Ю., Гаршин А.А. Технологія первинної переробки -визначальний фактор формування якості птиці
 • Яворська А.В., Ловейкін В.С. Математична модель динаміки руху кормозмішувача гвинтового типу
 • Яцун С.С., Калнагуз О.М. Порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей стебел кукурудзи і соняшнику при перерізанні
 • Ящук А.А., Кірчук Р.В. Розрахунок продуктивності та обґрунтування енергозатрат сушарки для сипких матеріалів
 • Аннотації