СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 22. 2012 р. • Титульний аркуш
 • Бондар О.М., Перепич Н.О. Аналіз перехідних процесів при визначенні електропровідності рідин контактним способом
 • Бондаренко О.В. Комплексна оцінка використання пасивного резервування в дослідженнях надійності кукурудзозбиральної техніки
 • Борис М.М., Громяк Ю.О., Герис М.І. Стан лісозаготівлі та перспективи створення вітчизняних багатоопераційних лісових машин
 • Вржещ М.В., Толстушко Н.О., Толстушко М.М. Дослідження теплообміну у мембранному пресі з удосконаленою камерою пресування
 • Гевко Р.Б., Токарчук О.А. Обґрунтування параметрів осьової жорсткості елементів конструкції робочого органу скребкового транспортера–змішувача
 • Гошко З.О., Семен Я.В., Гошко О.В. Обґрунтування технологічних параметрів вібраційної дробарки
 • Грубань В.А. Обґрунтування параметрів і режимів роботи качаноочисного апарату кукурудзозбирального комбайну ККП–3
 • Дідух В.Ф., Поліщук М.М., Бабарика С.Ф. Динамічна модель переміщення добрив у кузові розкидача
 • Дзюба Л.Ф., Ольховий І.М., Ребезнюк І.Т. Теоретичне дослідження контактних напружень у зоні контакту полотна стрічкової пилки з напрямним роликом
 • Думенко К.М. Канонічний розподіл вікових груп зернозбиральних комбайнів в залежності від їх наробітку
 • Думенко К.М., Шевченко К.С., Безуглий Є.Ю. Особливості конструювання лінії для виділення насіння томатів і баклажанів в умовах півдня україни
 • Завірюха М.В. Експериментальні дослідження по обґрунтуванню геометричних параметрів інтегрованого різального апарату
 • Захарчук В.І., Ткачук В.В., Стахов М.Б. Розробка нового біопалива та дослідження його властивостей
 • Карпюк В.М. Характеристика продуктів переробки молочної сироватки
 • Кірчук Р. В., Забродоцька Л. Ю., Ящук А. А. Моделювання процесу сушіння сипких сільськогосподарських матеріалів у рухомому шарі
 • Клендій О.М., Вітровий А.О. Вдосконалення робочого стану гвинтових конвеєрів
 • Лімонт А.С. Транспортування вороху при комбайновому збиранні льону–довгунця
 • Лук’яненко П.В. Особливості оцінювання якості трести конопель, отриманої після збирання насіння зернозбиральним комбайном
 • Москаленко Б.І. Шляхи підвищення економічної ефективності первинної переробки трести льону–довгунця
 • Налобіна О.О., Ткачук О.Л., Герасимчук О.П. Визначення сили попереднього натягу брального паса льонобралки
 • Пилип В.Є. Аналіз біологічних та фізико–механічних особливостей кукурудзи, як об’єкта збирання та післязбиральної обробки
 • Приймак Т.М. Дослідження впливу умов вилежування лляної трести на якісні показники волокна
 • Ракул О.І. Дослідження закономірностей відокремлення качанів кукурудзи від стебел при розтягуванні плодоніжки
 • Рогатинський Р.М., Гевко М.Р. Результати експериментальних досліджень енергетичних параметрів шарнірно-секційного робочого органу гвинтового конвеєра
 • Сацюк В.В., Хвесик В.О. Дослідження процесу перетворення сонячного випромінювання в середині колектора
 • Семен Я.В., Гошко З.О., Ріпка І.І., Семен О.Я. Дослідження фрикційних властивостей петлі–захвата тросової плодознімальної машини
 • Сичук Л.В. Вплив механізованого обробітку ґрунту на продуктивність цукрових буряків
 • Стрельцов В.В. Аналіз функціональних особливостей технологічних ліній переробки олійних культур
 • Тараймович І.В. Ефективність виробництва волокна льону–довгунця та аналіз факторів, що її визначають
 • Тараймович О.П., Тараймович І.В. Удосконалення управління земельними ресурсами України в сучасних умовах
 • Тарасюк В.В., Дідух В.Ф., Тараймович І.В. Встановлення раціонального режиму сушіння та часу зневоднення гранул ОМД на основі озерного сапропелю
 • Толстушко Н.О. Визначення сил натягу нескінченних пасів рулонного прес–підбирача
 • Усенко М. В., Данилюк М. П. Аналіз роботи сферичної фрези з ножами розпірками
 • Хайліс Г.А., Рудик Л.О. До визначення сили, що необхідно прикласти до поршня насоса для проштовхування по трубопроводу органічної маси
 • Хлопецький Р.А., Ілюшик І. М. Методика визначення пресіометричних показників сапропелю
 • Хомич С.М., Голій О.В. Аналіз механізму впливу сапропелю на родючість ґрунтів
 • Цизь К.Є., Кірчук Р.В. Аналіз методів і засобів сушіння ріпаку та шляхи зменшення енергоємності процесу
 • Цикалюк Ю.О., Роляк О.А., Дацюк Л.М. Дослідження взаємодії розподілу ведучіх моментів між ведучими мостами трактора Т-150 К
 • Шведик М.С. Визначення основних конструктивних параметрів котка виготовленого у вигляді конічної пружини
 • Шведик М.С., Галапац О.Л. Аналіз процесу взаємодії планки мотовила з колосоносним шаром
 • Анотації