СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 23,2012 рік • ТИТУЛКА
 • Василюк В.І., Хопта З.О. Аналіз роботи перехресної пасової передачі обертача льону
 • Гевко Р.Б., Дзюра В.О., Романовський Р.М. Визначення раціональних параметрів процесу транспортування сипких матеріалів пневмомеханічними конвеєрами
 • Герасимчук О.П. Експериментальне обґрунтування форми бічних прутків подільника
 • Герук С.М., Дячун А.Є., Грудовий Р.С. Синтез енергоощадних транспортно - технологічних систем з гвинтовими робочими органами
 • Голій О.В. Аналіз технологій збирання і післязбиральної обробки льону олійного
 • Грудовий Р.С. Обґрунтування параметрів гвинтових робочих органів енергоощадних конвеєрів
 • Забродоцька Л.Ю. Визначення впливу параметрів вихідного матеріалу та сушарки на інтенсивність сушіння трав
 • Завірюха М.В., Пройденко Є.Є. Експериментальні дослідження по визначенню міцності і видовження стебел та плодоніжки кукурудзи
 • Захарчук В.І., Стахов М.Б. Дослідження показників дизеля при його роботі на біопаливі
 • Захарчук О.В. Теоретичні дослідження показників колісного трактора з газовим двигуном
 • Лімонт А.С. Кореляційно-регресійні моделі продуктивності і щозмінне технічне обслуговування льонозбиральних комбайнів
 • Любачівський Р.О., Білик С.Г., Диня В.І., Грудовий Р.С. Технічні засоби для дослідження гвинтових механізмів з розширеними технічними можливостями
 • Максимович О.В., Іванюк Т.В. Визначення залишкових напружень у ортотропних пластинках на основі теоретико-експериментального методу
 • Назарівський О.В., Толстушко М.М., Грушецька М.Г. Аналіз умов захвату і утримання рулонів під час перевезення рулоновозом
 • Поліщук М.М. Визначення тягового опору ложеформувача проморожених сапропелів
 • Поляшенко С.О., Роляк О.А., Цикалюк Ю.О. Дослідження динаміки втрат енергії транспортного агрегату при перемиканні передач в трансмісії з гідропіджимними муфтами
 • Пуць В.С., Мартинюк В.Л. Визначення потужності, потрібної для здійснення процесу підрівнювання стебел
 • Ріпецький Є.Й., Ріпецький Р.Й. Експериментальна оцінка узагальнених жорсткостей опор грейферних навантажувачів
 • Ракул О.І. Методика проведення випробувань качано-відокремлювального апарату багатофакторної дії
 • Сай В.А. Визначення сили брання стебел льону олійного
 • Толстушко Н.О. Визначення прогину нескінченних пасів рулонного прес-підбирача
 • Усенко М.В., Стасіцький М.П., Владут В. Аналіз роботи стабілізуючого пристрою з передплужником до мотоблоку
 • Хайлис Г.А., Шевчук В.В., Толстушко Н.Н. К расчету сил, действующих на иглы игольчатой бороны
 • Хайлис Г.А., Шевчук В.В., Толстушко Н.Н. Особенность плоскопараллельного движения дисков игольчатой бороны по почве
 • Цизь І.Є., Спетрук І.О., Адамович Р.В. Обґрунтування розміру вічка транспортера гранулятора-сушарки ОМД
 • Цизь К.Є. Аналіз засобів і методів післязбирального обробітку сої
 • Чвартацький Р.І., Чвартацький І.І., Каретін В.М. До питання подрібнення і змішування коренебульбоплодів
 • Шведик М.С. Визначення допустимого кута нахилу гравітаційного розподільника насіннєвого потоку відносно горизонту
 • Шимчук С.П. Методика лабораторних випробувань пластичних мастильних матеріалів
 • Шевчук В.В., Юхимчук С.Ф., Грушецька М.Г. Вдосконалення голчасто-дискової борони культиватора
 • Ящук А.А., Кірчук Р.В. Дослідження сушіння вороху насіння льону олійного з перемішуванням шару матеріалу
 • Анотації