СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 24, 2013 рік • ТИТУЛКА
 • Абрамова В.В., Васильковський О.М., Шокін. М.М. Удосконалення конструкції пневмомеханічного висівного апарата
 • Артьомов М.П. Визначення кількості ступенів рухливості машинно-тракторних агрегатів та їх вплив на керованість
 • Барановський В.М. Транспортно-технологічні системи очисних робочих органів адаптованої коренезбиральної машини
 • Бойко А.І., Бондаренко О.В., Савченко В.М. Дослідження змін показників надійності пасивно резервованої системи при пошкодженому основному і справному дублюючому елементах
 • Бундза О.З., Нікітін В.Г. Дослідження процесу утримання сегменту рідини на зрізі рослини
 • Гевко Б.М., Дячун А.Є., Любачівський Р.О., Клендій В.М. Структурний синтез гнучких гвинтових робочих органів конвеєрів
 • Гевко Б.М., Ляшук О.Л., Гевко І.Б., Кучвара І.М. Результати експериментальних досліджень з визначення впливу технологічних факторів на конструктивні параметри гвинтових заготовок
 • Гевко Б.М., Павельчук Ю.Ф., Лотоцький Р.І., Навроцька Т.Д. Технологічність конструкцій однозернових висівних апаратів сівалок
 • Гевко Р.Б., Клендій О.М. Методика проведення досліджень шнекового транспортера із запобіжним пристроєм
 • Гевко Р.Б., Залуцький С.З. Напрямки зниження пошкодження сипких матеріалів при їх транспортуванні гвинтовими робочими органами
 • Герасимчук О.П. Обґрунтування напрямків розвитку бральних апаратів льонозбиральних машин
 • Голій О.В., Ящук А.А., Ференц Р.В., Ляшук О.В. Аналіз та дослідження процесу сушіння вороху льону олійного
 • Голій О.В. Дослідження усадки органо-мінеральних сумішей на основі сапропелю
 • Дерев’янко Д.А., Оробінський В.І., Синявська А.І. Фракціонування зернового вороху, травмування зернівок і якість насіння
 • Дідух В.Ф., Буснюк С.В. Ефективність використання технологічних систем в агропомисловому комплексі
 • Дударєв І.М. Обґрунтування параметрів вальцьового льонобрального апарата
 • Забродоцька Л.Ю. Дослідження фізико-механічних характеристик вороху насіння трав
 • Залужний В.І., Хайліс Г.А. Забезпечення технологічної надійності комбінованих машин
 • Захарчук О.В. Визначення доцільних швидкостей усталеного руху колісного трактора з газовим двигуном
 • Ільченко В.Ю., Пономаренко Н.О. Енергетичні аспекти використання дискових борін з різною пристосованістю до ТО і зберігання на операціях дискування стерні
 • Калнагуз О.М., Головченко Г.С., Горовий М.В., Кудря В.О. Дослідження впливу частоти обертання шнека туковисівного апарата на норму внесення добрив
 • Кірчук Р.В., Цизь К.Є. Обґрунтування швидкості руху насіння сої в обрушувальному пристрої для підготовки процесу сушіння
 • Кобець А.С., Науменко М.М., Пономаренко Н.О. Робочий орган для розкидання сипучих матеріалів
 • Коломієць Л.В., Резніченко В.П., Прищепова О.В. Сидерація як альтернатива традиційному удобренню
 • Крисак Ф.М. Вплив гідродинамічної дії води на процес миття коренеплодів
 • Кузьменко В.Ф., Середа Л.П., Холодюк О.В., Визначення коефіцієнта тертя руху маси люцерни по металевій поверхні
 • Кухарець С.М., Голуб Г.А. Регулювання використання органічних ресурсів для виробництва біопалива
 • Лімонт А.С. Відносна і абсолютна вологість льоносоломи при готуванні рошенцевої трести
 • Лінник М.К., Сіренко В.Ф., Жабко А.І. Експериментальні дослідження втрат насіння ріпаку при збиранні зернозбиральними комбайнами прямим комбайнуванням посівів
 • Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В., Дяченко Л.А. Математичне моделювання руху частинок оброблювального ґрунту вподовж фрикційних робочих поверхонь віброплугів
 • Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Лимар П.В. Оптимізація динамічного режиму руху грейферного захвату
 • Ловейкін В.С., Мельніченко В.В. Оптимізація ривкового режиму руху механізму повороту стрілового крана
 • Ловейкін В.С., Човнюк Ю.В., Костина О.Ю. Аналіз процесу усталених автоколивань в квазілінійних системах з тертям
 • Лук’яненко П.В. Якість волокна конопель при збиранні трести в осінній та весняний періоди
 • Ляшук О.Л., Бадищук В.І., Олексишин О.В. Синтез транспортно-технологічних систем з гнучким канатним і ланцюговим робочим органам
 • Мартинюк В.Л. Удосконалення машин для висаджування картоплі з основами морфологічного аналізу та синтезу
 • Мороз С.М., Васильковський М.І., Васильковський О.М, Анісімов О.В. Методика експериментальних досліджень транспортера–сепаратора зерноочисної машини
 • Налобіна О.О. Аналіз шляхів енергозбереження процесу взаємодії робочих органів сільськогосподарських машин з ґрунтом
 • Петраченко Д.О. До питання якості приготування трести льону-довгунця
 • Пожидаєв С.П. До уточнення теорії кочення еластичного колеса
 • Поліщук М.М., Бабарика С.Ф. Дослідження процесу подрібнення промороженого сапропелю
 • Придюк. В.М. Аналіз ефективності мобільного технічного сервісу для автотранспортних засобів та сільськогосподарської техніки
 • Примаков О.А., к.т.н., Коропченко С.П. Дослідження зміни вологості трести конопель у межах нового способу збирання
 • Пуць В.С., Ткачук О.Л., Клименко О.Д. Експериментальні дослідження викривлення стебел льону під час поздовжнього стиску
 • Сай В.А., Бондар Д.О. Результати дослідження процесу сушіння трести льону олійного
 • Сацюк, В.В., Толстушко М.М. До теорії обґрунтування кутової швидкості подрібнюючого бітера
 • Селезньов Е.Л., Мисковець С.В., Шимчук С.П. Проблема спрацювання паливної апаратури дизельних двигунів
 • Синій C.В., Вознюк С.В., Варголяк М.Я. Нові конструкції картоплезбиральних машин та методика дослідження їх робочих органів
 • Смаль М.В., Герасимчук О.О., Барановський В.М. Математична модель процесу різання головок коренеплодів пасивним ножем дообрізчикa
 • Теслюк Г.В., Дисковий плуг для роботи на малих ділянках, що розташовані на схилах
 • Тимощук О.М. Альтернативне біопаливо
 • Толстушко Н.О., Юхимчук С.Ф., Кузьменко В.Ф. Аналіз транспортування стрічки льону в пресувальну камеру прес-підбирача
 • Усенко М.В., Войтович В.В. Дослідження процесу відхилення від напрямку руху на схилах мотоблока з садильною машиною
 • Фльонц І.В. Удосконалення транспортера-сепаратора коренеплодів
 • Хайлис Г.А., Шевчук В.В., Шевчук В.Г. Об определении твердости почвы и ее сопротивления при проколе иглами бороны
 • Хайлис Г.А., Василюк В.И., Шевчук В.В. Определение направления прокола почвы иглами игольчатой бороны
 • Хомич А.В., Суховецький А.С., Хомич Ю.А. Ефективність використання сапропелів при вирощуванні сільськогосподарських культур
 • Хомич С.М., Цизь І.Є., Коробка М.І. Дослідження коефіцієнта динамічної в’язкості органічного сапропелю
 • Цикалюк Ю.О., Юхимчук С.Ф., Дацюк Л.М. Випробування двигунів великої потужності
 • Човнюк Ю.В., Шимко Л.С., Сівак І.М. Ідентифікація параметрів руху сільськогосподарських машин з мехатронними системами управління
 • Шведик М.С. Аналіз одноопераційних робочих органів для поверхневого обробітку ґрунту і заробки насіння та їх синтез
 • Шимчук С.П. Порівняльні дослідження протизносних властивостей пластичних мастильних матеріалів
 • Широков В. В., Шостак А.В., Синій С.В., Божидарнік В.В., Арендар Л.А. Підвищення надійності конструкції сільськогосподарських машин дифузійним боруванням сталевих та чавунних деталей
 • Шовкомуд О.В. Аналіз показників якості трести льону довгунця
 • Шостак А.В., Мельник В.М., Мельник Ю.А. Метод рем-аналізу механічно сформованих поверхонь деталей конструкцій сільськогосподарських машин
 • Юрчук В.П., Карпюк В.В., Святина М.А. Використання методу спряження при виготовленні ґрунтообробних дисків
 • Юхимчук С.Ф., Толстушко М.М., Хайліс Г.А., Мартинюк В.Л. Визначення перекосу стебел у стрічці після її розстилання льонокомбайном
 • Ящук А.А., Кірчук Р.В. Розробка моделі переміщення частинки матеріалу поверхнею спіралеподібного активатора сушарки сипких матеріалів
 • Анотації