СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 25, 2013 рік • ТИТУЛКА
 • Гедалю Абрамовичу Хайлісу – 85 років
 • Бодак В.І. [Аналіз параметрів шнекових насосів під час добування сапропелів]
 • Василюк В.І. [Шляхи підвищення якості обмолоту вороху при збиранні льону]
 • Вржещ М.В., Толстушко М.М., Луцик К.М. [Дослідження зміни ентальпії мембрани облицювального преса при охолодженні]
 • Вржещ М.В., Толстушко Н.О., Куделя Ю.П. [Аналіз роботи електромагнітної підкладки у камері пресування мембранного преса]
 • Герасимчук О.П., Ткачук О.Л. [Ієрархія проектно-конструкторських задач в льонарстві]
 • Голубець В.М., Білоус О.В., Гасій О.Б., Степанишин В.І., Гончар І.М. [Триботехнічні властивості вакуумного йонно-плазмового покриття в контакті з деревиною]
 • Голубець В.М., Гончар І.М., Гасій О.Б., Степанишин В.І. [Вдосконалення технології обробки деревини абразивними кругами]
 • Дацюк Л.М., Юхимчук С.Ф., Дацюк Т.Л., Цикалюк Ю.О. [Скоба для підкопування сіянців з ґрунту у лісових розсадниках]
 • Дударєв І.М., Коменда Н.В. [Визначення енергетичних параметрів барабанно-вальцьового молотильного пристрою]
 • Забродець И.П., Ричко В.В., Ярошевич Н.П. [Исследование режимов пуска колебательных систем с двумя инерцыонными вибровозбудителями]
 • Ковальов М.М., Назарівський О.В., Толстушко М.М.  [Аналіз взаємодії рулону з пальцями рулоновоза]
 • Ковальчук Н.П. [Аналіз проблем лісозаготівель в Україні]
 • Ковбаса В.П., Грабовець В.В. Якимів Р.Я., Сбитна М.В., Матюшенко Л.М. [Дослідження залежності прогину стебла вербового прута та пагона тополі енергетичних видів та вивчення їх механічних властивостей]
 • Крисак Ф.М. [Обґрунтування конструктивних і технологічних параметрів барабанно-лопатевої мийки для коренеплодів]
 • Магура Б.О., Гончар І.М., Кий В.В. [Дослідження залежності силових характеристик процесу калібрування-шліфування зразків фанери від глибини шліфування]
 • Мартинюк В.Л. [Лабораторні дослідження дозуючого пристрою багатофункціональної машини]
 • Мартинюк В.Л. [Шляхи удосконалення зубчастих передач]
 • ЗОвсянніков С.І. [Методика визначення енерговитрат оператора під час керування мотоагрегатом]
 • Пасаман Б.Ф. Гунько Ю.Л. [Раціональні параметри дискових робочих органів рубальних машин]
 • Поляшенко С.О., Роляк О.А., Цикалюк Ю.О. [Підвищення паливної економічності та екологічних показників дизелів вантажних автомобілів типу 6510 за рахунок поліпшення параметрів параметрів повітропостачання]
 • Приймаков О.Г., Градиський Ю.О. [Математична модель коливань вантажу при повороті крана підйомно-транспортної машини]
 • Сацюк В.В., Поліщук М.М., Голій О.В. [До теорії визначення початкової швидкості руху частинки добрив на поверхні лопаті подрібнюю чого бітера]
 • Силивонюк А.В. [Експериментальне дослідження перехідних процесів вібраційних машин з дебалансними збудниками]
 • Толстушко Н.О. [Аналіз руху підпружиненої рамки пресувальної камери рулонного прес-підбирача]в
 • Хайлис Г.А., Ковалев М.М., Толстушко Н.Н. [О некоторых особенностях проведения теоретических исследований механизмов сельськохозяйственной техники]
 • Хайліс Г.А., Толстушко М.М., Толстушко Н.О. [Аналіз руху стрічки стебел на вібрувальній поверхні розстилального пристрою]
 • Хайліс Г.А., Юхимчук С.Ф., Дацюк Л.М., Грушецька М.Г. [Нові конструкції льонобральних апаратів]
 • Цизь К.Є., Кірчук Р.В., Забродоцька Л.Ю. [Визначення впливу деформації оболонки насінини сої на інтенсивність сушіння]
 • Шведик М.С.[ Визначення втрат тиску у всмоктувальному тракті пневмовловлювача та потужності необхідної для приводу його вентилятора]
 • Шевченко С.А. [Моделирование лесоводства и растениеводства при использовании машин повышенной надежности]
 • Шостак А. В., Широков В. В., Синій C. В., Варголяк М. Я. [Дослідження зношування та зламів чавунних деталей сільськогосподарської техніки]
 • Анотації