СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 27, 2014 рік • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Броварець О.О. [Прогностично-компенсаційна технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту] 3-15
 • Войтюк В.Д. [Структурно-функціональне обґрунтування системи технічного сервісу] 15-24
 • Гевко Б.М., Дячун А.Є., Комар Р.В., Босюк П.В. [Дослідження пар контакту гальмівних елементів муфти двохсторонньої дії] 25-30
 • Дударєв І.М. [Дослідження роботи вальцьового льонобрального апарата] 31-41
 • Дідух В.Ф., Бабарика С.Ф., Сацюк В.В., Поліщук М.М.,Хомич Ю.А. [Дослідження впливу збурюючих сил на коливання машини] 42-48
 • Захарчук В.І., Захарчук Ю.В. [Екологічні показники колісного трактора при роботі на альтернативних паливах] 49-54
 • Здобицький А.Я., Семен Я.В. [Економічна оцінка ефективності використання стаціонарного обгортача рулонів сінажу] 54-60
 • Ковалев М.М., Апыхин А.П., Лачуга Д.Ю.,Толстушко Н.А. [Повышение эффективности прессования льноволокна в кипы] 61-67
 • Налобіна О.О., Маркова О.В. [Аналіз раціональних способів поливу культур в агрокліматичних умовах Рівненської області] 67-71
 • Налобіна О.О., Пуць В.С. [Дослідження динаміки роботи механізму струшування] 71-76
 • Паладійчук Ю.Б., Тарасюк Ю.М. Любачівський Р.О. [Дослідження енергосилових параметрів роботи у конвеєрі із коливним осьовим рухом шнека] 76-84
 • Панасюк С.Г., Лисик О.В. [Дослідження впливу температури та методів попередньої обробки сировини на процес сушіння] 85-89
 • Пидляк А.М., Забродоцька Л.Ю. [Визначення впливу швидкості повітряного потоку на інтенсивність вентилювання насіннєвого матеріалу] 90-94
 • Поліщук М.М. [Дослідження модулів пружності та в’язкості озерного сапропелю] 95-101
 • Тарасюк С.С. [Огляд конструкцій сепараторів сипких матеріалів] 102-107
 • Теслюк В.В. [Ефективність передпосівного обробітку ґрунту під сівбу цукрових буряків] 107-112
 • Федорусь Ю.В., Гунько Ю.Л., Поліщук М.С. [Аналіз впливу конструкцій бурякорізальних машин та їхніх робочих органів на якість стружки] 112-117
 • Хайлис Г.А., Талах Л.А., Шевчук В.В. [Прокалывание почвы конусными иглами игольчатой бороны] 118-122
 • Хвесик В.О. Кірчук Р.В. [Моделювання процесу сушіння насіння ріпаку] 123-130
 • Цизь К.Є., Кірчук Р.В., Ришко А.В. [Дослідження фізико-механічних властивостей насіння сої] 130-138
 • Шведик М.С., Теслюк В.В. [Результати лабораторних досліджень з висіву насіння у свіжозораний ґрунт] 139-144
 • Анотації 145-156