СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 28, 2014 рік • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Вржещ М. В., Куделя Ю. П. [Дослідження енергетичних показників процесів пиляння ланцюговими бензиномоторними пилками] 3-6
 • Вржещ М. В., Луцик К. М. [Дослідження міцності з’єднання шпону з основою за магнітної обробки клейової суміші] 7-11
 • Дударєв І. М. [Особливості збирання льону олійного] 11-17
 • Забродоцька Л. Ю. [Визначення енергетичних витрат на сушіння сипких рослинних матеріалів в сушарці] 18-23
 • Козелко Ю. І., Усенко М. В. [Аналіз роботи картопле-висаджувальної машини з апаратом з наколювальним пристроєм] 24-31
 • Котенко С. С., Перепелиця Н. М. [До методики розрахунку вартості агрегато-дня сільськогосподарської техніки] 32-37
 • Кірчук Р. В. Ящук А. А., Тарасюк В. В. [Обґрунтування параметрів і економічний ефект від використання сушарки насіння льону олійного] 38-46
 • Попович П. В. [Методика визначення ресурсу елементів металоконструкцій рам розкидачів добрив з врахуванням умов їх експлуатації] 47-60
 • Прилуцький А. Н. [Обґрунтування пневмовихровідцентрового способу і конструкції пристрою для сепарування зернових сумішей] 61-67
 • Придюк В. М. [Особливості організації перевезень сільськогосподарських вантажів автомобільним транспортом] 68-72
 • Приходько О. С., Пастернак Я. М. [Гранична рівновага деталей із областями зменшеної межі міцності] 73-80
 • Сай В. А. [Дослідження процесу плющення трести льону олійного] 81-86
 • Сербій Є. К. [Статистичне дослідження дискретної моделі дражированої насінини] 86-100
 • Цизь І. Є., Задорожний В. І. [Дослідження процесу подрібнення стебел енергетичної верби] 101-107
 • Цизь І. Є., Радчук Б. В. [Дослідження процесу капсулювання частинок мінеральних добрив органічним сапропелем] 107-113
 • Цимбалюк Ю. І. [Експериментальні дослідження кінематики малогабаритної трелювальної системи] 114-120
 • Шейченко В. О., Лімонт А. С., Толстушко М. М., Климчук В. М. [Товарні якості рулонів льонотрести сфомованих прес-підбирачем] 121-129
 • Анотації 130-141