СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 29-30, 2014 рік • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Булік Ю. В., Павлова І. О., Ілюшик І. М. [Експериментальні дослідження динаміки процесу екскавації сапропелів грейфером] 3-8
 • Гевко І. Б., Драган А. П., Тарасюк Ю. М. [Технологічні передумови розрахунку інструментів для формування гвинтових гофрованих робочих органів сільськогосподарських машин] 8-14
 • Герук С. М., Довбиш А. П. [Особливості конструкцій трубчастих конвеєрів] 15- 19
 • Головачук І. П. [Дослідження пружного стану стебел льону] 20-25
 • Диня В. І. [Техніко-економічне обґрунтування використання обертових втулок у свердлильних кондукторах] 26-31
 • Дударєв І. М., Голячук С. Є. [Аналіз конструкцій сушарок сипких матеріалів] 32-41
 • Кобець А. С., Науменко М. М., Пономаренко Н. О. [Обґрунтування конструкції відцентрового розкидача мінеральних добрив] 42-53
 • Ковалев М. М., Зубцов В. А.,  Миневич И. Э., Осипова Л. Л., Толстушко Н. А. [Применение ИК-облучения для повышения качества семян льна] 53-58
 • Козелко Ю. І., Усенко М. В., Владут В. [Визначення кінематичних параметрів машини для висаджування картоплі] 58-66
 • Мельник Ю. А., Синій C. В., Варголяк М. Я., Мельник О. В., Юхимчук С. Ф. [Цифрове моделювання мікрорельєфу робочих органів поліномами Чебишева] 67-76
 • Миневич И. Э., Осипова Л. Л., Зубцов В. А.,  Толстушко Н. А. [Исследование процесса экстракции полисахаридов и белка из льняного жмыха] 76-80
 • Поляшенко С. О., Роляк О. А., Цикалюк Ю. О. [Вплив швидкості полотна транспортера бурякозбиральних машин на пошкодження і розсівання коренеплодів] 81-89
 • Сацюк В. В. Толстушко М. М. [Дослідження процесу посадки картоплі ланцюгово-ложковим висаджувальним апаратом] 89-92
 • Толстушко М. М., Юхимчук С. Ф., Толстушко Н. О., Мартинюк В. Л., Сацюк В. В. [Дослідження впливу швидкості удару по стеблах та щільності стеблової стрічки на її розтягнутість] 93-96
 • Толстушко Н. О. [Обґрунтування основних параметрів робочих органів пресувальної камери рулонного прес-підбирача стрічки льону] 96-105
 • Толстушко Н. О., Пенкаля В. Є., Вржещ М. В., Толстушко М. М. [Перспективи вирощування та переваги використання енергетичної верби в Україні] 105-111
 • Фльонц І. В. [Розрахунок економічної ефективності розробленого транспортера-сепаратора] 112-116
 • Хайлис Г. А., Толстушко Н. Н., Цызь И. Е., Толстушко Н. А., Талах Л. А., Федорусь Ю. В. [Анализ качения колес транспортных средств сельскохозяйственного назначения] 117-125
 • Хайлис Г. А., Толстушко Н. Н., Цызь И. Е., Толстушко Н. А., Талах Л. А., Грушецкая М. Г. [Сопротивление качению колес прицепной четырехколесной тележки по опорной плоскости] 125-132
 • Хайлис Г. А., Харчук А. С., Толстушко Н. Н., Толстушко Н. А. [О поперечном транспортировании в льноуборочных машинах стеблей на расстил] 132-136
 • Хлопецький Р. А., Поліщук М. М. Дідух В. Ф. [Дослідження добування озерного сапропелю з-під шару води та його використання під час виробництва органічних добрив] 137-144
 • Хмельовський В. С., Ікальчик М. І. [Дослідження питомої енергоємності удосконаленої скреперної установки з урахуванням якості роботи] 145-152
 • Цизь І. Є., Хомич С. М., Трохимчук Р. М. [Дослідження руху повітряного потоку у в’язких рідинах] 153-162
 • Чвартацький І. І., Лотоцький Р. І. [Синхронізація роботи висівного та розподільного апаратів сівалки однозерного висівання насіння] 163-167
 • Шейченко В. О., Маринченко І. О. [До питання одержання лубоволокнистої сировини з технічних конопель] 168-174
 • Анотації 175-190