СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 31, 2015 рік • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Барна Р. А., Гущак Ж. М. [Вплив робочих середовищ на втомне руйнування сталі 20] 3-10
 • Богатирьов Д. В., Сало В. М., Лещенко С. М., Мачок Ю. В. [Експериментальні дослідження впливу швидкості руху котка-подрібнювача на якість подрібнення рослинних решток кукурудзи] 10-17
 • Бондаренко А.І.[Обробка та аналіз результатів експериментальних досліджень гідрооб’ємно-механічних трансмісій] 18- 29
 • Гевко Б. М., Крук В. В., Гудь В. З., Фурдей В. В., Яциків М. М., Клендій М. І. [Визначення силових характеристик процесу вальцювання кульок направляючих] 30-35
 • Гунько Ю. Л., Пасаман Б. Ф., Пасаман О. Б. [Удосконалення конструкції роторного картоплекопача] 36-41
 • Гусєва Т. А., Дударєв І. М. [Дослідження процесу сепарації паливних гранул на спіральному сепараторі] 42-46
 • Дацюк Л. М., Вржещ М. В. Юхимчук С. Ф., Дацюк Т. Л. [Аналіз компонування колісних лісових харвестерів] 47-54
 • Дударєв І. М. [Визначення енергетичних параметрів сепаратора лляного вороху] 55-64
 • Дьяконов В. К. Сирко З. С. [Влияние жесткости фланцев на поперечные колебания дисковой пилы] 65-69
 • Кожушко А. П. [Особливості роботи колісних тракторів з гідрооб’ємно-механічними трансмісіями] 70-82
 • Козелко Ю. І., Усенко М. В. [Аналіз показників відхилення від заданої ширини міжрядь картоплевисаджувальних машин] 82-88
 • Костюник Р. Е. [Трибологические исследования адгезионного изнашивания на машине трения АСК–01] 88-94
 • Кісільов Р. В., Лузан П. Г., Шепілова Т. П., Мачок Ю. В. [Математична модель динамічної системи силової взаємодії лопатей змішувача з монолітом суміші] 95-101
 • Миневич И. Э., Осипова Л. Л., Зубцов В. А. [Оценка соусов с льняной мукой профильным методом сенсорного анализа] 101-105
 • Налобіна О. О., Шимко А. В. [Аналіз розвитку галузі картоплярства та огляд картоплезбиральної техніки] 106-113
 • Паладійчук Ю. Б., Тарасюк Ю. М., Гудь В. З., Шуст І. М., Кирик О. М. [Технологічні передумови проектування гвинтових завантажувачів сипких матеріалів] 114-120
 • Паливода Ю. Є., Левкович М. Г., Гудь В. З., Гупка А. Б. [Методи підвищення експлуатаційної надійності і довговічності дисків бурякозбиральних машин] 121-127
 • Панасюк С. Г., Дудко І. В. [Руйнування адгезійного з’єднання забруднень із поверхнею бульб картоплі] 128-134
 • Пономаренко Н. О. [Програма, методика та результати польових експериментальних досліджень відцентрових розкидачів мінеральних добрив] 134-143
 • Попович П. В., Цьонь О. П., Попович Т. Л. [Ресурс роботи несучих систем причепів з урахуванням впливу експлуатаційних середовищ] 144-151
 • Федорусь Ю. В. [Енергія проростання та схожість насіння льону-довгунця після обробки плющильно-обчісувальним апаратом] 152-156
 • Усенко М. В., Оніщук В. В. [Дослідження роботи гнучкої борони з регулюваними зубами] 157-162
 • Хлопецький Р. А. [Математичне моделювання руху матеріальної точки по поверхні спіралі Архімеда] 163-169
 • Цизь І. Є., Сичук В. М., Башук Ю. В. [Дослідження впливу на продуктивність цукрового буряка глибокого розпушування грунту міжрядь] 170-173
 • Шевчук В. В. [Динамічна модель взаємодії вальцьового робочого органа з насінням олійних культур] 174-182
 • Шимчук О. П. [Обґрунтування засобів для добування частково зневодненого озерного сапропелю та шляхи його використання] 182-187
 • Шимчук С. П., Зайчук Н. П., Шимчук Ю. П. [Прилад тертя для трибологічних досліджень пально-мастильних матеріалів] 188-193
 • Анотації 194-211