СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 32, 2015 рік • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Абрамова В. В., Васильковський О. М., Васильковська К. В. [Дослідження пневмомеханічного висівного апарата з додатковим диском] 3-9
 • Артьомов М. П., Кот О. В. [Тягова динаміка сільськогосподарських ґрунтообробних агрегатів] 10-18
 • Барабаш Р. І. [Вплив збільшення кількості постів на показники ефективності технологічних процесів технічного обслуговування тракторів ХТЗ-150К-09] 18- 25
 • Березовецький С. А. [Узгодження складових технологічної системи збирання озимого ріпаку] 26-32
 • Васильковська К. В., Васильковський О. М., Мороз С. М. [Польові випробування секції пневмомеханічної сівалки з запропонованим висівним апаратом] 32-36
 • Гевко Б. М., Ляшук О. Л., Чвартацький Р. І., Чвартацький І. І., Грабар А. [Дослідження технологічного процесу подрібнення бульбоплодів в кормо виробництві] 37-41
 • Гевко Б. М., Марчук Н. М. [Обґрунтування параметрів пристроїв для нарізання різі мітчиками в гайках і деталях машин] 41-46
 • Герасимчук О. П., Ткачук О. Л. [Системи перетворення льону] 47-51
 • Говоров. О. Ф. [Визначення потужності на привід дискового робочого органу подрібнювача-розподілювача рослинних решток] 51-56
 • Гудь В. З., Дячун А. Є., Гупка А. Б. [Дослідження технологічного процесу розточування профільних гвинтових заготовок очисників дискових копачів коренезбиральних машин] 57-56
 • Дідух В. Ф., Хлопецький Р. А., Бабарика С. Ф. [Дослідження взаємодії криволінійної поверхні з ущільненим шаром сапропелю] 62-68
 • Дударєв І. М., Герасимик Т. П., Хомич А. В., Мекуш О. Г. [Обґрунтування режиму роботи пристрою для обмолочування стрічки льону] 69-73
 • Дударєв І. М. [Обґрунтування кінематичних параметрів сепаратора лляного вороху] 73-79
 • Ковбаса В. П., Курка В. П., Алі Ахмед Кадем. [Про подолання труднощів при вирішенні контактних задач пружності] 79-86
 • Ковбаса В. П., Матюшенко Л. М., Грабовець В. В., Дейкун В. А. [Задача про контактну дію клинового ножа на попередньо напружений переріз прутка] 86-94
 • Котенко С. С., Калінін О. Є. [До методики розрахунку коєфіцієнтів відновлення лемешів плугів] 95-102
 • Кузьмінський Р. Д., Василькевич В. О., Шеремета Р. Б. [Визначення коефіцієнта тертя ковзання макухи насіння льону олійних сортів по поверхнях різних металів] 102-109
 • Лебедєв А. Т., Калінін Є. І., Шуляк М. Л. [Опір перекочування колеса, що працює з буксуванням] 109-115
 • Мисковець С. В. [Вплив нестабільності хімічного складу сталей на зносостійкість деталей паливної апаратури дизельних двигунів] 116-118
 • Мітцель М. О. [Дослідження явища неодночасної зміни режимів роботи об'ємних гідромашин] 119-125
 • Муравинець Ю. В. [Удосконалена технологія переробки лляної трести за рахунок модернізації МТА] 125-129
 • Назарчук Л. В. [Особливості використання лляної сировини у виробництві дитячого одягу] 130-134
 • Налобіна О. О., Грушецька М. Г., Шимко А. В. [Системний аналіз підкопуючих робочих органів картоплезбиральних машин] 134-138
 • Налобіна О. О., Поліщук Л. М. [Формування методичного підходу до обгрунтування напрямків удосконалення льонозбирального комбайна] 139-143
 • Нестеренко О. В., Лещенко С. М., Петренко Д. І. [Дослідження якісних показників пневмосепарації при багаторівневому введенні зерна] 143-151
 • Прилуцький А. Н. [Шляхи підвищення технологічної ефективності повітряно-решітних пневмовібровідцентрових зерноочисних машин] 152-155
 • Подригало М. А., Полянский А. С., Дубинин Е. А., Клец Д. М., Скорик М. А,. Задорожняя В. В. [Определение понятия устойчивости положения колесных машин] 155-163
 • Пономаренко Н. О. [Результати досліджень робочого органу машини для внесення добрив] 163-169
 • Пуць В. С., Клименко О. Д., Мартинюк В. Л. [Моделювання процесу відриву стебел від паса] 170-176
 • Сацюк В. В., Поліщук М. М., Теплов І. О. [Дослідження процесу подрібнення частинок сапропелевих добрив] 177-180
 • Селезньов Д. Е. [До питання використання удосконаленої технології отримання лляної соломи] 181-185
 • Синій С. В., Варголяк М. Я. [Визначення показників пошкодження коренебульбоплодів з використанням їх імітатора] 186-195
 • Смаль М. В., Герасимчук О. О. [Дослідження роботи роторного гичкоріза] 195-203
 • Стукалець І. Г. [Динаміка зміни програм ремонту головок блоків циліндрів двигунів різних марок] 203-208
 • Тарасюк Ю. М. [Результати експериментальних досліджень транспортування сипких матеріалів гвинтовим завантажувачем] 209-216
 • Ткачук О. Л. [Особливості оздоблення текстильних матеріалів із льону] 217-222
 • Фещук Ю. П. [Дослідження пружно-пластичної рівноваги циліндричних оболонкових елементів конструкцій сільськогосподарської техніки] 222-232
 • Чвартацький Р. І., Чвартацький І. І, Грабар A. B. [Нові конструкції шнекових подрібнювачів і змішувачів] 232-237
 • Шведик М. С., Загвоздін О. Б. [Результати експериментальних досліджень сепарації вороху в конічно-спіральному сепараторі] 238-242
 • Шведик М. С. [Результати дослідження пневмовловлювача зерна, що вибивається планками мотовила та визначення його параметрів] 243-251
 • Шведик М. С., Загвоздін О. Б. [Графо-аналітичний метод обгрунтування основних параметрів конічно-спірального сепаратора] 252-257
 • Шейченко В. О, Лімонт А. С., Руденко В. Г., Поліщук О. С. [Втрата волокна в полеглому стеблостої і готування рошенцевої льонотрести] 258-266
 • Анотації 267-293