СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 33, 2015 рік • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Бойко А. І., Попик П. С., Банний О. О. [Вплив швидкості переміщення дозуючого елемента з керованим вектором присмоктування на появи пропусків та двійників при висіві насіння] 3-7
 • Васильків В. В., Гупка А. Б. Гудь В. З. [Багатоваріантна класифікація дискових копачів коренезбиральних машин з генеруванням удосконаленого викопуючого пристрою] 7-24
 • Вржещ М. В., Пенкаля В. Є., Шульган А. В. [Вибір теплоізоляційних матеріалів за термічним опором та вартістю] 24-30
 • Гевко Б. М., Клендій В. М., Навроцька Т. Д. [Дослідження впливу конструктивних параметрів шарнірно-секційного гвинтового робочого органу на його радіус кривини] 31-42
 • Гевко Б. М., Босюк П. В., Гевко І. Б., Скиба О. П. [Обгрунтування параметрів запобіжних муфт сільськогосподарських машин двохсторонньої дії] 43-51
 • Гевко Б. М., Скиба О. П., Мельничук С. Л., Колесник О. А. [Обґрунтування параметрів лебідки переносної підвищеної навантажувальної здатності] 52-57
 • Дударєв І. М., Оласюк Я. В., Хомич Ю. А., Хомич А. В. [Дослідження параметрів стрічки льону олійного після її обмолочування] 58-62
 • Захачук В. І., Хайліс Г. А. [Методологія вибору альтернативних палив для технологічних транспортних засобів] 63-70
 • Kaрабиньош С. С., Харківський І. С., Сподоба O. О. [Прогнозування залишкового ресурсу з використанням неруйнівного контролю] 70-76
 • Кожушко А. П. Ковбаса В. П., Калініченко Р. А. [Аналітичне моделювання розвитку температурних полів зернівки в змінному радіаційномупотоці] 77-86
 • Котенко С. С., Калінін О. Є. [До методики розрахунку коєфіцієнтів відновлення лемешів плугів] 86-93
 • Ляшук О. Л., Третяков О. Л., Дмитренко В. П., Колесник О. А. [Технологічність конструкцій механізмів гвинтових робочих органів екструдерів] 94-101
 • Налобіна О. О., Шовкомуд О. В. [До питань оцінки енергоефективності технічних засобів і технологій для АПК] 102-106
 • Новицький А. В. Каменецька А. В., Чеботар І. Е. [Моніторинг напрямків забезпечення надійності лісогосподарської техніки] 107-116
 • Пилипець М. І., Кучвара І. М., Гевко І. Б., Дячун А. Є. [Дослідження силових параметрів формоутворення профільних гвинтових елементів сільськогосподарських машин] 116-124
 • Пулька Ч. В., Барановський В. М., Сенчишин В. С., Гаврилюк В. Я., Шарик М. В. [Вібраційна потокова лінія для індукційного наплавлення тонких дисків] 124-130
 • Силивонюк А. В. [Дослідження динаміки високоефективних вібраційних машин з плоским коливанням несучого тіла в пакеті SIMULINK/MATLAB] 131-139
 • Тітова Л. Л., Роговський І. Л., Надточій О. В. [Імітаційність місцеперебування засобу відновлення працездатності машин для лісотехнічних робіт] 140-149
 • Шейченко В. О., Нєдовєсов В. І., Грицака О. М. [Дослідження обмолоту зерна трибарабанною молотаркою] 149-155
 • Анотації 156-167