СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 34, 2016 рік • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Гевко Б. М., Клендій В. М., Марчук Н. М., Казмірчук В. П. [Структурний синтез пристроїв та інструменту для нарізання різі] {Structural synthesis devices and tools for cutting thread} 3-10
 • Гевко І. Б., Клендій М. І, Марчук Н. М. [Теоретичне обґрунтування регулювання подачі свердління при обробленні наскрізних отворів] {А theoretical study of performens of the details through holes drilling process} 10-18
 • Головач В. М., Сірко З. С., Торчилевський Д. П. [Пристрій для захисту металевих предметів від корозії] {Devices for the protection of metal objects corrosion} 18-24
 • Головачук І. П., Бурчак І. Н. [Визначення критичних навантажень на стебло] {Determination of critical loads on the stem} 24-30
 • Дідух В. Ф., Поліщук М. М, Тарасюк В. В. [Дослідження технології локального внесення твердих органічних добрив під час садіння картоплі] {Research technologies introduction of local firm organic fertilizers during planting potatoes} 30-38
 • Дударєв І. М., Крук С. М., Кірчук Р. В., Тарасюк В. В. [Дослідження провисання шару лляного вороху на днищі сепаратора] {Research sagging of flax heap at the bottom of the separator} 39-44
 • Кірчук Р. В., Голій О. В., Копець К. Є., Іванкевич А. Е. [Моделювання переміщення насіння сої у пристрої підготовки до сушіння] {Simulation of soybean seeds movement in mechanism of preparation for drying} 44-51
 • Клендій О. М. [Експериментальні дослідження гвинтового конвеєра із запобіжною муфтою] {Experimental research of the screw conveyor with the safety clutch} 51-59
 • Клендій В. М. , Мельничук С. Л. [Установка для дослідження силових і конструктивних параметрів канатних механізмів] {Installation for the study of power and design parameters of the cable arrangements} 59-66
 • Котов Б. І., Курганский О. Д. [Моделювання та розрахунок параметрів процесу охолодження зерна після сушарок в пневмостані] {Modeling and calculation parameters of cooling after grain dryers in air condition} 66-74
 • Котов Б. І., Степаненко С. П., Швидя В. О [Моделювання і розрахунок режимних параметрів зерносушарок періодичної дії] {Modeling and calculation of regime parameters of batch dryers} 74-80
 • Налобіна О. О., Герасимчук О. П., Ковальчук Р. В. [Огляд технологій та технічних засобів для збирання коноплі] {Review of technologies and technical means for harvesting cannabis} 80-92
 • Нестеренко О. В., Петренко Д. І., Лещенко С. М., Васильковський О. М., Гончарова С. Я. [Обґрунтування параметрів живильного пристрою для багаторівневого введення зернового матеріалу у вертикальний пневмосепаруючий канал] {Argumentation of the parameters of the feeder for multilevel introduction of the grain materials into the vertical aspiration channel} 92-103
 • Онюх Ю. М., Дідух В. Ф., Тараймович І. В. [Дослідження умов вирощування льону олійного] {Rresearch of terms of growing of flax oily} 104-110
 • Панасюк С. Г., Кравчук В. І. [Тепло- та масоперенесення в шарі пектиновмісної сировини] {The heat and mass transfer in the layer raw material containing the pectin} 111-117
 • Шведик М. С., Корнелюк В.О., Теслюк В.В. [Аналіз основних факторів, які впливають на продуктивність картоплекопача] {A machine is for excavation of potato, ploughshare, separator, soil, lots, tubers, productivity, speed, coefficient of business hours, at?capacious mass} 117-124
 • Шимко А. В. [Дослідження коефіцієнтів тертя кочення та ковзання бульб картоплі] {Rresearching of coefficient of rolling and sliding friction of potato tubers} 124-129
 • Анотації 130-140