СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 35, 2016 рік



 • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Вржещ М. В., Толстушко Н. О., Боровицький О. М. [Аналіз технологічних схем рубок на основі використання сучасної лісозаготівельної техніки] {The analysis of technological schemes of cutting through the use of modern logging equipment} 3
 • Гунько Ю. Л., Шведик М. С., Сахан В. В. [Підвищення ефективності робочого поцесу тарілчастого дозатора] {Improvement of Plate Proportioner Workflow Efficiency} 10
 • Дідух В. Ф., Тарасюк В. В., Оніщук А., Соколовський В. [Визначення властивостей паливних матеріалів сформованих з стебел льону олійного] {Determination of properties of fuel materialsof formed is from stems of flax oily} 16
 • Дударєв І. М. [Обґрунтування конструктивних параметрів змішувача сипких матеріалів] {Determination of the design parameters of the mixer of bulk materials} 23
 • Корнелюк В. О., Забродоцька Л. Ю., Хвесик В. О., Хомич А. В. [Моделювання осцилюючого режиму сушіння насіння трав] {Oscillatory model of grass seeds drying} 31
 • Котов Б. І., Степаненко С. П. [Закономірності руху частинок в пневмогравітаційному сепараторі при змінній швидкості горизонтального повітряного потоку] {Law motion of particles in the air separator hravytatsyya in variable horizontal velocity of the air flow} 40
 • Лачуга Ю. Ф., Ковалев М. М., Апыхин А. П., Толстушко Н. Н., Назаривский А. В. [Тенденции развития трясильных машин для обескостривания короткого льоноволокна] {Analysis of work and prospects for the using of tow shakers in the lines for production of short flax fiber} 45
 • Налобіна О. О., Герасимчук О. П., Ковальчук Р. В., Ткачук О. Л. [Пристрій для збирання стебел коноплі] {Review of technologies and technical means for harvesting cannabis} 55
 • Панасюк С. Г. [Визначення швидкості сушіння зерна та качанів кукурудзи] {Determining the speed of drying grain and corn cobs} 61
 • Проценко В. О., Клементьєва О. Ю. [Швидкодія запобіжної муфти з канатами хордального розташування] {Speed of the safety coupling with chord installed ropes} 66
 • Сай В. А. , Мельник Д. А. [Технологічні властивості і придатність волокна льону олійного вирощеного в умовах полісся україни] {Technological properties and suitability of oil flaxfiber grown in the conditionsof Ukrainian Polissya} 74
 • Сацюк В. В., Юхимчук С. Ф. [Визначення маси проби для дослідження однорідності складу суміші] {Determination of the mass of the sample for research homogeneous mixture composition} 80
 • Сацюк В. В. [Оцінка згладжуючої здатності змішувачів безперевної дії] {Estimates smoothing abilities mixer continuously action} 88
 • Тараймович І. В., Душук М. С. [Удосконалена технологія переробки насіння льону олійного з отриманням продуктів різного функціонального призначення] {Technological features processing flax seed oil to obtain products of different functions} 92
 • Ткачук О. Л., Остапчук О. В. [Вдосконалення технології підготовки льоновмісної тканини] {Improvement of technology of preparation of blended fabrics containing flax} 99
 • Хайлис Г. А., Пех П. А., Толстушко Н. А., Шевчук В. В., Шевчук М. В. [К определению силы сопротивления почвы при ее обработке игольчатой бороной] {Determination of the soil resistance force during processing needle harrow} 104
 • Хайлис Г. А., Толстушко Н. Н., Мартынюк В. Л., Толстушко Н. А., Шевчук М. В. [Особенности роботы прицепной двухколёсной машины на склонах полей] {Features of the two-wheeled trailer мachinery on the fields slopes} 111
 • Харчук О. С., Хайліс Г. А., Толстушко М. М., Юхимчук С. Ф. [Визначення перекосу стебел у стрічці після розстилання льонозбиральною машиною] {Determination of warp stems in the tape after the execution of the harvesting machine flax} 119
 • Цизь І. Є., Мельник О. О., Романюк Н. М., Бабич М. О. [Дослідження процесу ущільнення рослинного матеріалу у конічному каналі] {Research densification plant material in the conical channel} 123
 • Анотації 137