СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 36, 2017 рік • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Бойко А. І., Савченко В. М., Крот В. В. [Встановлення середнього наробітку до відмови форсунки і середнього часу на відновлення фільтра і клапана] {The average operation capacity before the failure of nozzle and the average timing for restoration of operational condition of filter and valve.} 3-9
 • Броварець О. О. [Побудова штрафних функцій в задачах оптимізації динамічного управління якістю виконання технологічних операцій із використанням технічних систем оперативного моніторингу у рослинництві] {Construction of penalty functions in tasks of optimization of dynamic quality management of implementation of technological operations with the use of technical systems of operative monitoring in plant-grower} 9-15
 • Васильковська К. В., Васильковський О. М., Мороз С. М. [Визначення універсальності пневмомеханічного висівного апарата з периферійним розташуванням комірок та інерційним видаленням зайвого насіння] {Definition of universal pneumomechanical sowing device with a peripheral cells and removing excess inertia seeds} 16-21
 • Васильчук Н. В. [Огляд сучасних конструкцій жаток для збирання соняшника] {Review of the modern cutterbars constructions for sunflower harvesting} 21-27
 • Дідух В. Ф, Тарасюк В. В, Ляшук В. М. [Дослідження технологій садіння картоплі] {Research of technologies ofseating of potato} 28-35
 • Дударєв І. М. [Моделювання процесу змішування сипких матеріалів у спіральному змішувачі] {Modeling the process of mixing bulk materials in the spiral mixer} 35-46
 • Дударєв І. М., Хомич А. В., Герасимик-Чернова Т. П., Хомич Ю. А. [Обґрунтування конструкції та параметрів спірального змішувача сипких матеріалів] {Determination of design and parameters of spiral mixer of bulk materials} 47-60
 • Захарчук О. В., Захарчук М. І. [Шляхи покращення технологічного процесу заправки газобалонного трактора газовим паливом] {Ways to improve the technological process of fueling the gas fuel LPG equipment for tractors} 61-66
 • Кірчук Р. В., Поліщук М. М., Забродоцька Л. Ю., Хомич С. М., Хвесик В. О. [Дослідження геометричних параметрів профілю скребка транспортера] {Investigation of geometrical profile parameters scraper conveyors} 67-77
 • Ковбаса В. П., Хайдер Раад Надим Аль-Хазаали [Динамика взаимодействия лемеха кротователя с почвой при образовании полости для противофильтрационного экрана] {Dynamics interaction of the share mole plow with soil in the formation of the cavity for impervious screen} 77-91
 • Ковбаса В. П., Хайдер Раад Надим Аль-Хазаали [Кинематика взаимодействия лемеха кротователя с почвой при образовании полости для противофильтрационного экрана] {Kinematics interaction of the share mole plow with the soil in formation of cavity for impervious screen} 91-100
 • Лімонт А. С. [Статистичне оцінювання посівних якостей насіння і організація льонозбирального процесу] {Statistical Estimation of Seeds Sowing Qualities and Organization of Flax Harvesting Process} 101-111
 • Налобіна О. О., Горбовий А. Ю., Муравинець Ю. В. [Дослідження причин втрат волокон в машині для первинної обробки льону] {Research cause lost of fibers in the machine for the processing of flax} 112-119
 • Онюх Ю. М. [Застосування північно–європейської технології вирощування льону олійного] {Of north european growing technology linseed} 119-124
 • Панасюк С. Г., Калахан О. В. [Аналіз процесу роботи тарілок ректифікаційних колон] {Analysis of the working process of plates of distillation columns} 124-130
 • Паславський В. Р. [Дослідження фізико-механічних властивостей олійних культур] {Research physical and mechanical properties of oil seed} 131-136
 • Пустовіт С. В., Котков В. І., Ємець Б. В. [Результати досліджень на якість роботи комбінованих агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту] {Results research quality of work combined units for preseeding procsoil tillage machines} 136-143
 • Пуць В. С., Маркова О. В. [Аналіз та багатокритеріальна оцінка дощувальних машин] {Analysis and multi-criteria evaluation of sprinklers} 143-150
 • Сало В. М., Лещенко С. М., Шевченко О. І. [Нова конструкція чизельного глибокорозпушувача-удобрювача] {Shevchenko О.І., New design of chisel deep tiller-fertilizer} 150-157
 • Сірко З. С., Д'яконов В. К., Торчилевський Д. П. [Раціональні методи підходу до формування технологічних схем розпилювання круглих лісоматеріалів] {The rational method of approach to the formation of technological schemes of sawing round wood} 157-161
 • Шведик М. С. [Визначення сил спричинених тиском зернового шару на насінину розміщену в комірчині висівного елемента] {Determination of forces caused by the pressure of the grain seed layer placed in a closet seed item} 162-168
 • Шведик М. С., Бойчук Б. В., Теслюк В. В. [Аналіз картоплесортувальних машин і обгрунтування вибору конструкції сепаратора для фермерських господарст та кутової швидкості його обертання] {Analysis of machinery for sorting potatoes and Rationale designs separator farms and the angular velocity of its rotation} 169-174
 • Шовкомуд О. В., Селезньов Д. Е. [Дослідження впливу строків збирання та погодних умов на показники якості льоносировини] {Study of time assembly and weather conditions on quality indicators raw flax} 175-181
 • Шуляк М. Л. [Експериментальне підтвердження алгоритму керування режимами роботи транспортного агрегату] {Experimental confirmation of the operation of the control algorithm, according to the choice of the operating mode of the transport unit} 182-187
 • Юхимчук С. Ф., Дацюк Л. М., Сацюк В. В. [Визначення провертання стебел льону в рівчаках брального апарату] {Definitions turn the stalks of flax in the streams pulling apparatus} 187-193
 • Ярош Я. Д. [Встановлення раціональних параметрів змішувача із дисковою форсункою для отримання дизельного біопалива] {Setting the rational options mixer with disc nozzles for biodiesel} 194-203
 • Аннотації 204-22