СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 37, 2017 рік • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Бодак В. І., Грабовець В. В., Бодак М. В. [Вибір раціонального способу добування сапропелю] {Selection of rational successful taking action} 3-6
 • Борисюк Д. В., Спірін А. В., Твердохліб І. В., Гунько І. В. [Віброакустичне діагностування керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів] {Vibro-acoustic diagnostics of driven bridges of wheeled agricultural tractors} 6-16
 • Бундза О. З. [Дослідження впливу форми зрізу стебла на якість процесу нанесення гербіциду] {The research of the dependence of stem cut form on the quality of herbicide application process} 16-24
 • Васильчук Н. В. [Дослідження коефіцієнту тертя та зусилля зламу стебел соняшнику] {Investigation of the angle of friction and the effort of the surface of the sunflower} 25-30
 • Голотюк М. В. [Дослідження мехатронних систем в машинобудуванні] {Research of mechatronic systems in machine building} 31-37
 • Ковбаса В. П., Спирин А. В., Цуркан О. В. [О взаимодействии деформируемой ленты зажимного транспортера со стеблем] {About interaction of the deformed belt of clamping conveyor with stem} 38-46
 • Кірчук Р. В. [Теоретичні передумови моделювання процесу сушіння дисперсних рослинних матеріалів] {Theoretical prerequisites of drying processes modeling of disperse plant material} 47-56
 • Лімонт А. С., Поліщук О. С. , Плужніков О. Б. [Агроландшафти полісся і використання машинно-тракторного парку в умовах великотоварних аграрних формувань] {The agrolandscapes of Polissya and the use of machine and tractor fleet under the conditions of large-scale agrarian formations} 57-66
 • Налобіна О. О., Мартинюк В. Л., Пуць В. С. [Системний аналіз експлуатаційної надійності автомобільного крана] {System analysis of automobile crane operating reliability} 67-75
 • Панасюк С. Г., Сай В. А., Калахан О. В. [Моделювання процесу переміщення потоків у тарілчастій ректифікаційній колоні] {Modeling the process of moving flows on the plates distillation column} 76-83
 • Сацюк В. В., Голій О. В., Курдельчук Д. Л. [Теоретичні дослідження подачі сипкого зв'язного матеріалу стрічковим транспортером] {Theoretical studies on the supply of bulk bonded material by a tape conveyor} 84-89
 • Федорчук-Мороз В. І. [Обгрунтування ефективних рішень з попередження ризику травмування в аграрному секторі] {Reasoning of effective solutions for injuries risk prevention in agriculture} 89-95
 • Цизь І. Є., Хомич С. М., Цизь А. І., Голій О. В. [Аналіз способів добування та транспортування сапропелю] {Analysis of methods of extraction and transportation of sapropel} 95-101
 • Шведик М. С., Бебко О. О., Теслюк В. В. [Результати експериментальних досліджень з визначенння максимально-допустимої висоти установки конфузора над хлібостоєм] {The results of experimental studies on the determination of the maximum permissible height of the installation of the confuser over chlistos} 101-106
 • Шимко А. В., Серілко Л. С. [Визначення раціональної частоти обертання ротору очисного пристрою] {Definition of the rational frequency of rotor of cleaning mechanism} 106-111
 • Аннотації 112-121