СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 38, 2017 рік • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Вржещ М. В., Пенкаля В. Є., Касян О. М. [Теплобалансні випробування двигунів бензиномоторних пилок] {Heat-balancing testing of engines gasoline-powered saws} 3-11
 • Вржещ М. В., Шульган А. В., Чайка О. О. [Випробування двигунів бензиномоторних пилок на динамометричному стенді] {Testing of petrol motors on dynamometric steel} 11-17
 • Герасимчук О. П. Маркова О. В. Шовкомуд О. В. [Аналіз напрямків зміни конструкції гусеничних рушіїв з метою підвищення прохідності та зменшення тиску на ґрунт] {Analysis of the directions of the modification of the construction of the caterpillar propulsion with the aim of increasing the permeability and reducing the pressure on the soil} 18-27
 • Головачук І. П., Величко В. Л. [Аналіз математичної моделі стебла льону] {Analysis of mathematical model of flax stem} 27-34
 • Голубєв О. В., Тарасюк В. В., Хвесик В. О.,Панечко Р. В. [Застосування конусоподібних камер для сушіння сипких сільськогосподарських матеріалів] {Theoretical prerequisites of drying processes modeling of disperse plant material} 34-40
 • Гунько Ю. Л., Шведик М. С., Ткачук П. І., Теслюк В. В. [Результати дослідження роботи фільтрувальної станції цукрового виробництва] {Research results of operation of the sugar production filtering station} 40-47
 • Дідух В. Ф., Ягелюк С. В., Онюх Ю. М. [Показники споживних властивостей волокна льону олійного, вирощеного в умовах західного полісся] {Popular properties of oil flax fiber, growed under western polisya conditions indicators} 47-52
 • Дідух В. Ф, Ягелюк С. В., Онюх Ю. М., Бойчук Б. В., Дуць І. З. [Технологія переробки стеблової маси льону олійного, отриманої в умовах західного полісся] {Technology of the processing of stone lounge mash of olive , received in west polish conditions} 53-60
 • Дударєв І. М., Забродоцька Л. Ю., Схаб С. П., Голій О. В. [Експериментальне дослідження змішування сипких матеріалів] {Experimental research of bulk materials mixing process} 60-65
 • Дячун А. Є., Дзюра В. О., Клендій В. М., Третьяков О. Л. [Дослідження методом 3d сканування шорсткості гвинтових поверхонь після процесу ударного зміцнення] {The method 3d scanning of rolling screws after process shock strengthening} 66-74
 • Захарчук В. І., Захарчук О. В. [Оцінка економічної ефективності використання альтернативних палив у засобах технологічного транспорту] {Evaluation of economic efficiency of use of alternative fuels in the means of technological transport} 75-84
 • Карась В. І. [Проблематика погодження державних стандартів у галузі машинобудування] {Problems of certification of state standards in the field of machine building} 84-89
 • Клендій В. М., Драган А. П., Гупка В. В., Котик Р. М. [Технологічні передумови виготовлення гвинтових гофрованих різнопрофільних робочих органів] {Technological precipites of manufacturing of gvintovoi gorfated different professional working bodies} 89-99
 • Клендій В. М., Марчук Н. М., Гупка В. В., Радик М. Д., Котик Р. І. [Обгрунтування параметрів запобіжних елементів технологічного оснащення для механічної обробки] {The substance of the parameters of the preventional elements of technological equipment for mechanical processing} 99-105
 • Луців І. В., Гевко І. Б., Дубиняк Т. С., Гудь В. З. [Результати експериментальних досліджень обертального моменту пружно–запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра] {Results of experimental researches of the obertal moment of elastic-powerful clutch of the flexible screw conveyor} 105-113
 • Навроцька Т. Д. [Технологічне оснащення для контролю якості деталей гвинтових механізмів] {Technological equipment for control of quality of details of mine mechanisms} 113-119
 • Налобіна О. О., Герасимчук О. П., Ковальчук Р. В., Ткачук О. Л. [Системно-технологічний аналіз пристрою для збирання стебел конопель] {System-technological analysis of the device for harvesting hemp stalks} 120-125
 • Рогатинський Р. М., Дячун А. Є., Мельничук А. Л. [Дослідження швидкостей зернового матеріалу у гвинтовому конвеєрі із обертовим кожухом графоаналітичним методом] {The study of grain material velocities in a screw conveyor with rotating casing by grapho-analytical method} 125-133
 • Сай В. А., Панасюк С. Г., Козел Л. М. [Обгрунтування технології виробництва олії з насіння льону олійного] {Discours of oil production technology from oil flax seed} 133-138
 • Тараймович І. В., Тимчук С. [Обґрунтування доцільності гранулювання лляного жмиху в технології отримання продуктів різного функціонального призначення] {Justification of the expediency of granulation of linen pulp in the technology of obtaining products of various functional purposes} 139-145
 • Толстушко Н. О., Юхимчук С. Ф., Пуць в. С. [Дослідження стиску стрічки стебел льонотрести] {Research of tape compression of flax stems} 145-150
 • Хайлис Г. А., Шейченко В. А., Дудников И. А., Мурованый И. С., Толстушко Н. Н., Шевчук В. В. [Анализ действующих на трактор сил при его работе на склоне поля] {Analysis of the forces acting on the tractor when it operates on the slope of the field} 151-161
 • Цизь І. Є., Мельник О. О., Панечко Р. В. [Дослідження деформівних властивостей стебел соломи пшениці] {Investigation of deformable properties of wheat straw stems} 162-171
 • Аннотації 172-185