СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 39, 2018 рік • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Броварець О. О. [Математична модель функціонування інформаційно-технічної системи залежно від параметрів та типу підвіски ї робочих електродів] {Mathematical model of the information and technical system operation depending on parameters and the type of the survival of its working electrodes} 3-20
 • Герасимчук О. П., Ковальчук Р. В. [Дослідження схем раціонального розташування пальців для затиснення стебел конопель] {Investigation of the rational location fingers for clamping hemp stalks} 21-25
 • Гошко З. О., Семен Я. В., Магац М. І., Гошко О. В. [Фізико-механічні властивості сої, та їх вплив на процес збирання] {Fiziko-mekhanics properties of soy, on the process of it collection} 25-34
 • Дідух В. Ф, Онюх Ю. М., Дуць І. З. [Дослідження процесу подрібнення стебел льону олійного] {Oil flax stems milling investigation} 34-42
 • Дударєв І. М. [Обґрунтування ширини захвату бральної секції конічно-дискового льонобрального апарата] {Determination of width of flax pulling section of the flax cone-disk pulling mechanism} 42-55
 • Дударєв І. М., Забродоцька Л. Ю., Ліщук Б. В. [Розробка конструкції гравітаційного змішувача сипких матеріалів] {Development of gravity mixer design of bulk materials} 56-61
 • Дударєв І. М., Тарасюк В. В., Гусєв В. А. [Моделювання процесу сепарування із використанням воксельної моделі шару матеріалу] {Simulation of separation process using a voxel model of the material layer} 61-68
 • Захарчук М. І., Кухарук С. Я. [Економічна ефективність забезпечення природним газом сільськогосподарської техніки] {Economic efficiency of natural gas productio} 68-74
 • Кірчук Р. В., Максимук Р. Я., Хомич А. В., Хвесик В. О. [Аналіз засобів розпушування сипких сільськогосподарських матеріалів в процесі сушіння] {Analysis of stir tools of free running agricultural materials in dry processing} 75-85
 • Кузенко Д. В., Семен О. Я., Гошко З. О., Семен Я. В. [Дослідження розмірно-масових показників зубків часнику] {Investigation of dimensional-mass indices of garlic teeth} 86-93
 • Магац М. І., Махоркіна Т. А., Гошко З. О., Дусан A., Синій С. В. [Експлуатаційні дослідження модернізованого міні-агрегату] {Operational researches of the modernized mini-aggregat} 93-100
 • Муравинець Ю. В., Забродоцька Л. Ю. [Оцінювання впливу параметрів затискного транспортера на надійність затискання пасм] {Assessment of the impact of the local transport parameters for the passenger reliability} 101-105
 • Сай В. А., Дацюк Л. М., Голій О. В. [Теоретичне обгрунтування процесу очищення однотипного волокна льону від вільної костриці] {The theoretical justification of cleaning process of the one-type flax fiber from free flax shives} 106-111
 • Сацюк В. В., Гриценко С. В., Сичук Л. В. [Дослідження процесу змішування компонентів сапропель-рослинної маси шнековим змішувачем] {Study of the process of mixing components of the sapropeliferating mass with a screw mixer} 112-116
 • Сыромятников Ю. Н. [Обоснование формы наральника минимального тягового сопротивления] {Justification of the form of the tip of the minimum traction resistance} 117-132
 • Хомич С. М., Цизь І. Є., Крочук М. О., Стецюк А. М. [Дослідження папільонажного процесу пневматичного добування сапропелів] {Іnvestigation of the papilloning process of pneumatic acceptance of saproples} 132-136
 • Шведик М. С. [Визначення сили присмоктування насінини до комірчини висівного елемента з нахиленою віссю обертання в момент її проходження через найвищу точку траєкторії] {Determination of the approximation of the succession to the combination of the high-performed element with the current alliance of the earthquake in the moment of its experimentation through highest tracker} 136-143
 • Юхимчук С. Ф., Дацюк Л. М., Синій С. В. [Розробка картоплерізки] {Development of potato-cutter} 144-151
 • Цизь І. Є., Хомич С. М., Величко В. Л., Патер Х. С., Радчук І. П. [Методика вегетаційного дослідження впливу гумітів сапропелю на ріст редьки олійної] {Method of vegetative study of the influence of sapropel humates on the growth of radish oil} 151-158
 • Аннотації 159-171