СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 40, 2018 рік • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Дідух В.Ф. [Роздуми з нагоди ювілею засновника наукової школи на Волині у галузі льонарства]{Reflections on the occasion of the jubilee of the founder of the scientific school in Volyn in the field of flax} 3-20
 • Бундза О. З., Нікітін В. Г., Гавриш В. С. [Аналіз технічних засобів для знищення чагарнику на меліоративних каналах із розробкою удосконаленого робочого органу] {Analysis of technical means for the destruction of the bush on the meliorative channels with the development of an advanced working body} 5-15
 • Васильчук Н. В. [Дослідження площинного розподілу стебел соняшнику на полі в залежності від висоти] {Іnvestigation of the plane distribution of the sunflower siberians on the field depending on the height} 16-21
 • Гевко І. Б., Лещук Р. Я., Стойко І. І., Марчук Н. М., Сіправська М. Д. [Техніко-економічне обґрунтування процесу механічної обробки з використанням комбінованого свердла-мітчика] {Technical and economic reform of the mechanical processing process using a multicombustible drill/tap tool} 21-31
 • Гевко Р. Б., Клендій О. М. , Розум Р. І., Вітровий. А. О. [Конструктивні схеми робочих органів для підвищення експлуатаційних показників гнучких гвинтових конвеєрів] {Constructive schemes of working bodies for increasing operating indicators flexible screw conveyors} 32-44
 • Голотюк М. В. [Оцінка впливу гусеничного рушія на грунт] {Evaluation of the influence of magnificent rubber on surface} 44-51
 • Гудь В. З. [Механізація процесів завантажувально-розвантажувальних операцій в багатофункціональних гвинтових системах] {Mechanization of download operation processes in multi-functioning systems} 51-56
 • Гудь В. З., Слободян Л. М., Марунич О. П. [Технологічне оснащення для дослідження гвинтових завантажувачів] {Technological equipment for the investigation of gvinto downloaders} 56-66
 • Ляшук В. М., Дідух В. Ф., Поліщук М. М, Хомич А. В. [Дослідження використання озерних сапропелів при вирощуванні картоплі] {Study on the use of lake sugars in growing of cartoples} 66-76
 • Панасюк С. Г., Голячук С. Є., Мазур О. [Дослідження кінетики комбінованого сушіння кісточкових плодів] {Research of the kinetics of combined drying of stone fruit} 76-82
 • Сацюк В. В., Луць І. В. [До теорії визначення однорідності складу органомінеральної суміші] {On the theory of determining the homogeneity of the composition of organic-mineral mixtures} 83-88
 • Синій С. В., Гевко Р. Б., Фльонц І. В., Клендій О. М. [Підвищення ефективності процесів очищення коренеплодів] {Increasing the efficiency processes of cleaning root crops} 89-100
 • Сиротинський О. А., Дмишук М. Д. [Екологічні аспекти облаштування автомобільних лісових доріг] {Ecological aspects of forest highways placement} 101-107
 • Слободян Л. М. [Технологічні передумови проектування гвинтових завантажувачів] {Technological preconditions for development of gulnet downloaders} 107-114
 • Хайлис Г. А., Толстушко Н. Н., Толстушко Н. А., Мартынюк В. Л., Шевчук В. Г. [Определение положения центра тяжести двухосной машины] {Determination of the center of gravity of a two-axle machine} 115-120
 • Хітров І. О., Буднза О. З., Бабич Я. О. [Організація технічного сервісу машин дилерським підприємством] {Organization of technical service of machines by a dealer enterprise} 121-130
 • Шведик М. С., Хведенчук О. В., Теслюк В. В. [Обгрунтування конструктивних параметрів барабанної картоплесортувалки з конічною променерозхідною сортувальною поверхнею] {The substance of the constructive parameters of the barbable maple plastering with the end range of the red sorteval sureace} 130-137
 • Юхимчук С. Ф., Юхимчук С. М., Толстушко М. М. [Енергетика брання стебел льону] {Energetics pulling of the flax steps} 137-146
 • Аннотації 147-158