СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 42, 2019 рік • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Гевко Р. Б., Залуцький C. З., Троханяк О. М. , Синій C. В. [Дослідження параметрів взаємодії зернового матеріалу із поверхнею еластичної секції шнека] {Investigation of interaction parameters grain material with screw conveyor elastic section surface} 3-12
 • Гудь В. З., Клендій В. М., Шуст І. М. [Результати досліджень телескопічного гвинтового транспортера] {Investigation results of telescopic screw conveyer} 12-20
 • Гусєв В. А., Дударєв І. М., Токарчук М. В. [Огляд конструкцій сепараторів сипких матеріалів] {Review of design of bulk materials separators} 20-28
 • Дударєв І. М. [Обґрунтування конструкції дисково-пластинчатого льонобрального апарата] {Determination of design of the disk-plate flax pulling mechanism} 28-38
 • Кірчук Р. В., Оласюк Я. В., Хвесик В. О., Хомич Ю. А. [Аналіз методів і засобів інтенсифікації сушіння сільськогосподарських рослинних матеріалів] {Analysis of methods and equipment for intensifying of agricultural plant materials drying process} 38-48
 • Ляшук В. М., Дідух В. Ф., Герасимик-Чернова Т. П., Бартошик І. С. [Особливості формування врожаю картоплі] {Features of forming increase of cartels} 49-55
 • Мерленко І. М. [Агроекологічні аспекти використання нетрадиційних добрив „Біотерм-С” в умовах Західного Полісся України] {Agro-ecological aspects of the use of non-traditional fertilizers "Biotherm-S" in the conditions of the Western Polesia of Ukraine} 55-60
 • Налобіна О. О., Герасимчук О. П. [Аналіз факторів впливу на величину зібраної площі коноплі] {Analysis of factors influencing the size of the harvested hemp area} 60-70
 • Панасюк С. Г., Сай В. А., Денисюк О. В. [Дослідження руху насінини соняшника у відцентровому обрушувачі] {Rresearch of the sunflower seeds movement in a centrifugal machine} 71-81
 • Пуць В. С., Маркова О. В., Данилюк А. М. [Аналіз механічних засобів для видалення шкірки з плодів гарбуза] {Analysis of mechanical means for removing skins from pumpkin fruits} 82-90
 • Сацюк В. В., Антонюк О. І., Хомич А. В., Деміх І. В., Остапук Н. Г. [Дослідження процесу внесення верхового торфу під посадку лохини] {Study of the process of the installation of the vegetable treatment at location} 91-96
 • Федонюк М. А., Федонюк В. В. [Використання інструментів eos data analytics для моніторингу сільськогосподарських земель] {Use of eos data analytics toolsfor monitoring of agricultural land} 96-104
 • Хомич С. М., Цизь І. Є., Забродоцька Л. Ю., Рудика Б. О., Хомич А. В. [Визначення параметрів потоку повітря при добуванні сапропелю пневмомеханічним пристроєм] {Determination оf the parameters of the air flow when extracting sapropel pneumomechanical device} 105-112
 • Цизь І. Є., Хомич С. М., Голій О. В. [Результати дослідження впливу гуматів сапропелю на ріст редьки олійної] {Research results humates sapropel influence on the growth of radish oil} 112-121
 • Шовкомуд О. В., Мартинюк В. Л., Гунчик Р. В. [Аналіз технологій та технічних засобів збирання гарбузів] {Analysis of pumpkin cleaning technologies and technical means for their implementation} 122-132
 • Юхимчук С. Ф., Дацюк Л. М., Толстушко М. М. [Розробка сівалки точного висіву для прямого сіву цукрового буряка] {Development of detailed single root for dark seeds of sugar beet} 132-140
 • Аннотації 141-152