СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
Збірник наукових статей.
Випуск 43, 2019 рік • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Альбота Д. С. [Обґрунтування параметрів декортикатора прес-підбирача валків стеблово-волокнистої маси льону олійного] {Substantiation of the parameters for the decorticator of the baler of roller stem-fiber mass of flax oily} 3-9
 • Броварець О. О [Методика розрахунку питомої електропровідності агробіологічного ґрунтового середовища стаціонарним контактним методом] {Method of calculation of electrical conductivity of agrobiological soil medium by stationary contact method} 9-29
 • Буснюк В. В. [Обґрунтування конструкції та параметрів вальцьового брального апарата для збирання льону олійного] {Substantiation of the structure and parameters of the drum roller for cleaning flax oily} 30-40
 • Голота Б. М., Кірчук Р. В., Тарасюк В. В. [Моделювання роботи котка для подрібнення рослиннних решток та обгрунтування його параметрів] {Performance simulation of plant residues cutting roller and validation of its design} 40-49
 • Dudarev I., Hunko Yu., Panasyuk S. {Determination of design parameters оf the conical-disk flax pulling mechanism} [Визначення конструктивних параметрів конічно-дискового льонобрального апарата] 49-61
 • Дударєв І. М., Хільчук О. С., Кіпень І. А. [Дослідження руху частинки сипкого матеріалу решетом сепаратора ножичного типу] {Research of the particle of bulk material movement by the sieve of the scissor-type separator} 62-69
 • Забродоцька Л. Ю., Петров В. Л., Кірчук Р. В., Хомич А. В. [Вдосконалення сушарки насіння ріпаку] {Improvement of rapeseed dryer design} 69-79
 • Ковальчук Н. П. [Сквери міста луцька та їх функціональне значення] {Squares of the city of lutsk and their functional significance} 79-84
 • Лімонт А. С., Лімонт З. А. [Питома вантажопідйомність і маса тракторних причепів як засобів транспортування льонотрести] {The specific load-carrying capacity and mass of trailers as means of flax stock transportation} 85-91
 • Магац М. І., Гошко З. О., Синій С. В. [Міні-агрегат для викопування картоплі] {Mini-aggregat for digging potato} 92-100
 • Сацюк В. В., Красовський Є. А., Федорук В. В. [Дослідження процесу приготування сушильного агенту у сонячному тепловому колекторі] {Research process of preparation of a drying agent in a solar thermal collector} 100-105
 • Сірко З. С. , Коренда В. А. [Спосіб виготовлення вогнезахисної фанери] {Method of manufacturing of non-flammable plywood} 105-113
 • Сірко З. С., Вишняков I. Ю., Протасов О. С., Бірківська Н. В. [Реконструкція існуючих парових котелень в біотец] {Reconstruction of existing steam boilers into biotech} 114-119
 • Сірко З. С., Коренда В. А. , Вишняков І. Ю. , Протасов О. С., Бірківська Н. В. [Використання теплових насосів для опалення будівель на підприємствах] {Prospect for the using of heat pumps for heating of buildings in enterprises} 120-129
 • Толстушко М. М., Павлюк В. І., Толстушко Н. О. [Діагностика систем енергопостачання та пуску колісних транспортних засобів] {Diagnosis of power supply systems and start-up of wheeled vehicles} 130-134
 • Толстушко М. М., Юхимчук С. М., Толстушко Н. О. [Аналіз роботи вивідного пристрою льонозбиральної машини] {Analysis of the output of the flax harvester output device} 134-138
 • Толстушко М. М., Юхимчук С. Ф., Толстушко Н. О., Силивонюк А. В. [Динамометрування підрівнювача стрічкистебел льону] {Dynamometer of a flax harvester output device} 138-142
 • Хітров І. О., Бабич Я. О, Нікітін В. Г., Бундза О. З. [Ключові стандарти якості обслуговування покупців при купівлі техніки на підприємстві дилера] {Кey standards of quality service buyers at building technology at dealer enterprise} 143-151
 • Цизь І. Є., Квач І. В., Цьось В. В., Хвесик В. В., Лавренчук В. В. [Дослідження розміру комірчини гранулюючого транспортера] {Granule conveyor cell size study} 151-158
 • Юхимчук С. Ф., Юхимчук С. М., Толстушко М. М., Дацюк Л. М. [Обгрунтування параметрів бральної ланки ланцюгового льонобрального апарату] {Substantiation of the pulling link of the chain flaxs-pulling apparatus} 158-164
 • Аннотації 165-182